NGHIÊN CỨU 9

Châm cứu điều trị vô sinh nam
Châm cứu điều trị vô sinh nam

Mục tiêu: Đánhgiá một cách hệ thống châm cứu như một phương pháp điều trị vô sinh nam.

Phương pháp: Chúng tôi đã tìm kiếm Cơ sở dữ liệu y học sinh học Chi na (CBM), Hệ thống thông tin y tế Wan Fang, Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc (CNKI), Hệ thống tài nguyên thông tin VIP (VIP) và PubMed để xuất bản tài liệu về châm cứu như một phương pháp điều trị vô sinh nam vào tháng 5 1 2014. Dựa trên các Tiêu chuẩn về Báo cáo Can thiệp trong Thử nghiệm Lâm sàng về Châm cứu (STRICTA), chúng tôi đã đánh giá chất lượng của các báo cáo, tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên cứu đã xác định thông qua RevMan5.2 và đánh giá chất lượng của các bằng chứng trong y văn bằng Phân loại các Đề xuất Đánh giá, Phát triển và Đánh giá (LỚP).

Kết quả: Tổng cộng có 12 nghiên cứu liên quan đến 2.177 bệnh nhân, chất lượng được đánh giá là trung bình. Về tỷ lệ khỏi bệnh, châm cứu có thể so sánh với y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) (P> 0,05) nhưng tốt hơn thuốc Tây (RR = 4,00, KTC 95% 1,63 đến 9,82, P <0,01) trong khi châm cứu + TCM tốt hơn hoặc TCM (RR = 1,77, KTC 95% 1,20 đến 2,60, P <0,01) hoặc dùng thuốc Tây đơn thuần (RR = 2,73, KTC 95% 1,51 đến 4,93, P <0,01) và châm cứu + Tây y tốt hơn Tây y một mình (RR = 1,88, KTC 95% 1,17 đến 3,02, P = 0,01). Sử dụng kết hợp châm cứu, bấm lỗ tai, TCM và Tây y cho thấy tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn so với kết hợp TCM và Tây y (RR = 3,45, KTC 95% 2,90 đến 4,11, P <0,01). Về hiệu quả điều trị, châm cứu tương đương với TCM (P> 0,05) nhưng vượt trội so với Tây y (RR = 1,41, KTC 95% 1,12 đến 1,71, P <0,01), châm cứu + TCM vượt trội hơn cả TCM (RR = 1,14, KTC 95% 1,05 đến 1,23, P <0,01) hoặc Tây y đơn thuần (RR = 1,43, KTC 95% 1,22-1,67, P <0,01), và châm cứu + Tây y ưu việt hơn thuốc Tây (RR = 1,25, KTC 95% 1,05 đến 1,49, P = 0,01). Trong việc cải thiện nồng độ tinh trùng, châm cứu có hiệu quả tương đương với TCM (P> 0,05) và châm cứu giả (P> 0,05) nhưng vượt trội hơn Tây y (RR = 27,00, KTC 95% 24,27 đến 29,73, P <0,01) và châm cứu + TCM thua kém cả hai TCM (RR = 14,65, KTC 95% 7,58 đến 21,72, P <0,01) hoặc dùng thuốc Tây (RR = 1,04, KTC 95% – 1,43 đến 3,51, P> 0,05). Trong việc cải thiện tinh trùng loại a, châm cứu có tác dụng tương tự như bệnh TCM (P> 0. 05) và châm cứu giả (P> 0,05), và châm cứu + TCM có hiệu quả hơn TCM đơn thuần (RR = 7,78, KTC 95% 3,51 đến 12,23, P <0,01) nhưng hiệu quả không kém thuốc Tây y (P> 0,05). Trong việc nâng cao mức độ tinh trùng a + b, châm cứu + TCM vượt trội hoặc TCM (RR = 11,00, 95%, CI 3,17 đến 18,82, P <0,01) hoặc thuốc Tây y (RR = 12,22, KTC 95% 6,87 đến 17,57, P <0. 01), trong khi châm cứu mang lại hiệu quả tương đương với châm cứu giả (P> 0,05). Về chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào, chỉ có 3 kết luận trong số 23 phân tích tổng hợp được đánh giá là có chất lượng trung bình, còn các kết luận khác có chất lượng kém hoặc cực kỳ kém. Do đó, điểm khuyến nghị của các kết luận là thấp. 23, P <0,01) nhưng hiệu quả không kém thuốc Tây (P> 0,05). Trong việc nâng cao mức độ tinh trùng a + b, châm cứu + TCM vượt trội hoặc TCM (RR = 11,00, 95%, CI 3,17 đến 18,82, P <0,01) hoặc thuốc Tây y (RR = 12,22, KTC 95% 6,87 đến 17,57, P <0. 01), trong khi châm cứu mang lại hiệu quả tương đương với châm cứu giả (P> 0,05). Về chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào, chỉ có 3 kết luận trong số 23 phân tích tổng hợp được đánh giá là có chất lượng trung bình, còn các kết luận khác có chất lượng kém hoặc cực kỳ kém. Do đó, điểm khuyến nghị của các kết luận là thấp. 23, P <0,01) nhưng hiệu quả không kém thuốc Tây (P> 0,05). Trong việc nâng cao mức độ tinh trùng a + b, châm cứu + TCM vượt trội hoặc TCM (RR = 11,00, 95%, CI 3,17 đến 18,82, P <0,01) hoặc thuốc Tây y (RR = 12,22, KTC 95% 6,87 đến 17,57, P <0. 01), trong khi châm cứu mang lại hiệu quả tương đương với châm cứu giả (P> 0,05). Về chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào, chỉ có 3 kết luận trong số 23 phân tích tổng hợp được đánh giá là có chất lượng trung bình, còn các kết luận khác có chất lượng kém hoặc cực kỳ kém. Do đó, điểm khuyến nghị của các kết luận là thấp. KTC 95% 6,87 đến 17,57, P <0, 01), trong khi châm cứu mang lại hiệu quả tương đương với châm cứu giả (P> 0,05). Về chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào, chỉ có 3 kết luận trong số 23 phân tích tổng hợp được đánh giá là có chất lượng trung bình, còn các kết luận khác có chất lượng kém hoặc cực kỳ kém. Do đó, điểm khuyến nghị của các kết luận là thấp. KTC 95% 6,87 đến 17,57, P <0, 01), trong khi châm cứu mang lại hiệu quả tương đương với châm cứu giả (P> 0,05). Về chất lượng của các nghiên cứu được đưa vào, chỉ có 3 kết luận trong số 23 phân tích tổng hợp được đánh giá là có chất lượng trung bình, còn các kết luận khác có chất lượng kém hoặc cực kỳ kém. Do đó, điểm khuyến nghị của các kết luận là thấp.

Kết luận: Đối với điều trị vô sinh nam, châm cứu được cho là có hiệu quả tương đương với TMC và hiệu quả hơn so với Tây y, và hiệu quả của nó được nâng cao khi áp dụng kết hợp với cả TCM hoặc Tây y. Châm cứu có hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, chất lượng tổng thể của các nghiên cứu được đưa vào là thấp.

Theo:”Yuan He Chu-tao Chen Li-huan Qian Chun-ling Xia Jing Li Shen-qing Li Bu-ping Liu“. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.