CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)
CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)

     I.Đau vùng Lưng trên ( Bối thống):

 1. Một bên đau: Trọng Tử, Trọng Tiên thì hết đau.
 2. Hai bên đau: châm Chính Sĩ, Bác cầu.
 3. Châm Thông Thiên, Thông Bối cũng hữu hiệu.
 4. Châm Tứ Mã huyệt cũng đặc hiệu.

    II. Đau từ vùng Lưng trên lan xuống Chân:

 1. Châm Mã khoái thủy, rất hữu hiệu.

    III. Đau Vai-Lưng:

 1. Châm Trọng Tử, Trọng tiên, hữu hiệu.
 2. Châm Thông Thận, Thông Vỵ, Thông Bối cũng hữu hiệu.
 3. Cột Sống Ngực lệch:
 4. Châm Minh Hoàng, Kỳ Hoàng, Thông Thiên, châm hữu hiệu ngay.
 5. Thoái hóa Đốt Sống Ngực:
 6. Chích máu Uỷ Trung hiệu quả, phối với châm Minh Hoàng.
 7. Châm Uyển Thuận là một huyệt đặc hiệu.
 8. Cột Sống Ngực ấn đau:
 9. Châm giống (mục V).

     VII. Đau sái vùng đốt Sống Ngực:

 1. Châm Chính Cân, đến khi có hiệu quả.
 2. Chích máu Uỷ Trung cũng hữu hiệu.
 3. Châm Thất Lý, Cửu Lý.

CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)
CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)

 VIII. Đau Thắt Lưng:

 1. Châm Thủy Kim, Thủy Thông.
 2. Châm Nhị Giacs Minh.
 3. Châm Chích máu Uỷ Trung.
 4. Châm Hạ Tam Hoàng.
 5. Châm Mã Kim Thủy.
 6. Châm Linh Cốt, Đại Bạch.
 7. Thận hư đau Lưng:
 8. Châm Trung Bạch phối Uyển Thuận.
 9. Châm KimThủy, Thủy Thông.
 10. Châm Thận Quan, Phục Lưu.
 11. Sái Cột Sống Thắt Lưng:
 12. Châm Mã Kim Thủy, Thủy thông.
 13. Châm Nhị Giác Minh.
 14. Chích máu Uỷ Trung.
 15. Đau giữa Cột Sống Thắt Lưng:
 16. Chích máu Uỷ Trung.

CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)
CHÂM CỨU ĐỔNG THỊ CHỮA ĐAU LƯNG (YÊU BỐI THỐNG)

  XII. Đau vùng Cùng-Cụt:

 1. Châm Đại Đô.

Theo:” 董氏奇穴针灸学”

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.