ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA: BÀI THUỐC CHỮA CÓ THAI ĐAU BỤNG

(CHỮA CHỨNG BÀO TRỞ)

 

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA: CÓ THAI ĐAU BỤNG

GIA VỊ BÌNH VỊ TÁN

(Cục phương – số4 )

Trần-bì          1 đồng cần

Sương truật    1″

Thảo quả        1″

Thần khúc      1″

Hậu phác        1″

Cam thảo        1″

Chỉ xác           1″

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng 1 lần

DẪN GIẢl

– Nguyên bài  “Bình-vi-tán ” có công dụng bình Vị, hóa đàm, lại hành khí-trệ. Gia Thảo – quả, Chỉ – xác, Thần-khúc để vận Tỳ tiêu thực.  Bệnh Bảo-trở do thương-thực đình-trệ dùng bài này rất hay.

Nếu đại-tiện bi – kết lâu ngày thì nên gia:

Mang tiêu 1 đống rưỡi (thận trọng).

Đại hoàng 1 đồng rưỡi

Nhưng phải dùng gấp đôi vị Cam-thảo để giảm bớt sức bao-liệt của Mang tiêu, Đại-hoàng thi mới khỏi hại đến cái thai.

DIÊN HỒ TỨ VẬT THANG.

(Kim-Giám-phương – số 5).

Đương Quy                 4 đồng cân

Bạch thược                  4″

Diễa hồ sách (tứu sao) 1 lạng.

Xuyên khung               4 đồng cân

Thục địa                      4″

Sắc 3 bát nước lấy 1 bit, uống nóng.

DẪN GIẢI

Tư-Vật hòa-huyết hoạt-huyết. Dùng Diên-hồ vị quân đề hành-khi-trệ trong huyết. Bệnh Bào-trở nên huyết-trệ, dùng bài này rất hay.

 GIA VỊ GIAO NGẢI TỨ VẬT THANG

(Trầm-thị Tôn-sinh – số 6)

Đương quy   3 đồng cân

А gіао           3″

Đỗ trọng        3″

Ngải diệp       1.5″

Đại đậu          3″

Thục địa         3″

Bạch thược     3″

Xuyên khung  3″

Thông bạch    1″

Dùng 1.5 bát Rượu, với 1.5 bát Nước đổ vào đun còn 1 bát, uống nóng.

GIA GIẢM:

– Nếu do ngoại cảm phong-hàn thì gia thêm Khướng hoạt 1.5 đồng cân, Độc hoạt 1.5 đồng cân.

DẪN GIẢI

– Đương-quy, Thục – địa, A-giao, Bạch-thược, Xuyên-khung. Đại-đậu bổ huyết, hoạt huyết. Ngải-diệp, Thông-bạch ôn huyết thông huyết; Đỗ-trọng làm cho khỏe lưng và giữ vững cái thai; Bệnh Bào-trở thai-khí không yên, đau lưng đau. bụng, vì huyết-hư nên dùng bài này.

MẬT TIÊU THANG

(Kim Giám phương – số 7)

Phong mật 1 thìa, Mang tiêu nửa thìa sắc với 3 bát nước lấy một bát uống nóng 1 lần.

DẪN GIẢI.

– Phong-mật, Mang-tiêu nhuận tràng thanh nhiệt ; Bệnh Bảo-trở nếu có nội-nhiệt, đại tiểu tiện bé thì nên dùng bài này. .

GA VỊ KHUNG QUY ẨM.

(Chứng trị chuẩn thắng – số 8)

Xuyên khung        2 đồng cân

Nhân sâm              1″

A-giao                    2″

Cam thảo (chích)   5 phân

Đương quy             5 đồng cân

Ngô thù                  5 phân

Ngải-diệp                8 phân

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng.

DẪN GIẢI.

– Khung-quy, A giao, bồ huyết hòa huyết; Nhân-sân, Cam thảo bổ-khí hòa khí: Ngô-thù, Ngải-diệp ôn-huyết khứ-Đàm. Bệnh Bào – trở vì bào-huyết thụ hàn, bụng dưới đau, nắn thì đỡ, lưng gây gấy sợ lạnh, lưỡi dầy trắng, miệng không khát, dùng bài này sẽ khỏi.

ĐẠO XÍCH TÁN

(Tiền Ất phương số 9)

Sinh địa              3 đồng cân

Mộc thông          2 ”

Cam thảo tiết      2 ”

Đằng tâm thảo     5 phân

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng 1 lần. .

DẪN GIẢI

-Sinh-địa lương mà lại bổ đi thẳng xuống hạ-tiêu bồi vào chỗ bất túc của thận thủy. Thận thủy đủ thì tâm-hỏa tự giáng. Lại e Can-mộc vong hành sinh hóa đề trợ tà, chế thổ làm hại chính-khí, nên dùng Cam-thảo tiết làm tá đề hoãn bớt cái cấp của Can-mộc, lại tả được chân thực hỏa của tâm, và trị được cái đau sót của niệu đạo. Dùng Mộc – thông để thông cái trệ của Tiểu-tràng. lại thông được cái uất của tâm hỏa. Thế là trị một mà được hai vậy. Bệnh Bào-Trở mà cửa niệu-đạo sáp-kết, đau nóng. là do Tàm-nhiệt mà ra, nên dùng bài này.

NGŨ LINH TÁN

(Thương Hàn Luận phương – số 10)

Bạch truật (hồ sao)  2.5 đồng cân

Bạch phục linh          2″

Trư-linh                     2″

Trạch tả                     2″

Nhục quế                   3 phân

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng 1 lần.

DẪN GIẢ

– Phuc – linh, Trư-linh, Trạch – tả thẩm thấp, lợi thủy. Bạch-truật hòa-trung hóa-thủy; Nhục quế ôn dương hóa-thủy, Bệnh Bào trở vị đình thủy, khó đi tiểu, nước giải trong, miệng không khát nước, người sợ lạnh, đó là do Durợrg-hư bất-hòa, nên dùng bài này.

 

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA

Theo:” Đông Y thực hành Phụ khoa” của Lê Cường 1952.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.