Search by category:
Bệnh sản khoa

Thuốc cấy tránh thai nội tiết implanon và Norplant

Thuốc cấy tránh thai

Thuốc cấy tránh thai hiện nay có 2 loại:

– Norplant: Loại này có 6 nang mềm, vỏ bằng chất dẻo sinh học, mỗi nang chứa 36mg Levonorgestrel. Hormon này thấm qua thành nang vào máu một cách liên tục đảm bảo tác dụng tránh thai kéo dài 5 năm. Tỷ lệ thất bại là 0,2%.

– Implanon: Chỉ có một nang chứa 68mg Etonogestrel và có tác dụng 3 năm.

  • Nơi cấy: mặt trong cánh tay không thuận(thường là tay trái), cấy nông dưới da.
  • Noplant cấy 6 nang hình nan quạt.
  • Implanon cấy ở khoảng giữa mặt trong cánh tay. Тác dụng phụ chủ yếu là ra máu âm đạo thấm giọt.
que cấy tránh thai
que cấy tránh thai

Hình 5. Cấu trúc của que cấy Implanon

 

 

Kỹ thuật cấy Implanon
Kỹ thuật cấy Implanon

Hình 6. Kỹ thuật cấy Implanon

Post Comment