LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

麻痺性斜視

Mábì xìng xiéshì

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

1. Ngoại cảm phong tà

Hướng trị:

Khư phong thông lạc

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Phương huyệt:

Lác trong:

Thái xung, Đồng-tứ liêu.

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Lác ngoài:

Tình minh, Toan trúc.

Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng gia Tứ bạch, Dương cốc, Phong trì.

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Thao lác:

Sau khi châm đác khí xong, dùng thủ pháp niệm chuyển đê’ tả, lưu kim 15-20 phút, có thê xung điện 20 phút.

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Liệu trinh:

Mỗi ngày chàm một lần, 20 lần li • liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghi 5-7 ngày.

2. Can thận khuy tổn

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Hướng tri:

Bố ích can thận

Phương huyệt:

Tình minh, Toản trúc, Quang minh, Chiếu hải, Can du, Thận du (ca hai bên).

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Thao tác:

Sau khi châm đác khí xong, dùng thủ pháp niệm chuyển để tả, lưu kim 15 – 20 phút, có thê’ xung điện 20 phút.

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Liệu trình:

Mỗi ngày chàm một lần, 20 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Tham khảo

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

Lác vào trong:

-Phong trì, Hợp cốc, Cầu hậu – Lác ra ngoài: Phong trì, Hợp cốc, Kiện minh 1. (Châm cứu học – Thượng Hải)

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

-Tinh minh, Tứ bạch, Cầu hậu, Thái dương (Trung chử, Hợp cốc). Lác ra ngoài châm Tình minh, Tứ bạch (thấu) Hạ Tình-minh. Lác vào trong châm Câu hậu, Thái dương (Thường dụng tân y liệu pháp thủ sách).

LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH
LÁC MẮT DO LIỆT DÂY THẦN KINH

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.