HUYỆT ỦY TRUNG CÓ TÁC DỤNG GÌ?
委中穴
B 40 Wěi zhōng xué (Oé Tchong)

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Xuất xứ của huyệt Ủy Trung ở đâu?

<<Linh khu – Bản du».

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Ý nghĩa Tên gọi của huyệt Ủy Trung là gì?

– “Ủy” có nghĩa là gượng theo, uốn mình mà theo, khúc cong. Ớ đây nói đến hố vùng khoeo.
– “Trung” có nghĩa là chính giữa.
Khi định vị trí huyệt này, người bệnh được yêu cầu gập cong đầu gối đến mức có một chỗ hõm xuất hiện ỏ chính giữa của hố vùng khoeo. Huyệt nằm ỏ chính giữa chỗ hõm đó nên gọi là úy trung (chính giữa khoeo).

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Theo “Kinh huyệt thích nghĩa hội giải” ghi rằng: “Huyệt ỏ chính giữa khoeo chân, nơi văn chỉ ngang động mạch giữa khoeo chân ngay chính giữa chỗ góc chân. Gấp cong chân lại để chọn huyệt, nên gọi là úy trung”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Tên Hán Việt khác của huyệt Ủy Trung là gì?

Huyết khích, Khích trung, Trung khích, úy Trung-ương, Thôi ao.

Huyệt thứ:

40 Thuộc Bàng quang kinh.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Đặc biệt của huyệt Ủy Trung là gì?

“Hợp huyệt”, thuộc Thổ. “Khích huyệt” của huyết.

Vị trí của huyệt Ủy Trung nằm ở đâu?

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

1. Vị trí xưa :

Giữa nếp lằn ngang giữa khoeo chân (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy).

2. VỊ trí nay:

Chính giữa nếp chỉ ngang chính của nhượng chân. Khi điểm huyệt nằm sấp thẳng chân.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

3. Giải phẫu, thần kinh Dưới của huyệt Ủy Trung là gì?

là chính giữa vùng trám khoeo. Khe khớp gói – Da vùng huyệt chi phối bỏi tiết đoạn L3, s2. Da vùng huyêt chi phối bỏi tiết đoạn thần kinh S2.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Hiệu năng của huyệt Ủy Trung là gì?

Thanh huyết, tiết nhiệt, thư cân thông lạc, đuôi phong thấp, lợi lưng gối.

Tác dụng trị bệnh của huyệt Ủy Trung là gì?

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

1. Tại chỗ:

Viêm khớp gối, co rút cơ bắp chân.

2. Theo kinh:

Đau lưng-thắt lưng, đau dây thần kinh hông, bại liệt chi dưới.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

3. Toàn thân:

Giải độc cơ thể, trúng nắng, viêm trường vị cấp tính.

Kinh nghiệm Lâm sàng của huyệt Ủy Trung là gì?

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

1. Kinh nghiệm tiền nhân:

Phối Tiền cốc trị tiểu tiện rối loạn màu (Dại thành). Phoi Phục lưu trị lưng-thắt lưng đau ngặt (Đại thành). Phối Ngư tế trị đau tê một bên hông sưởn (Dại thành). Phối Tam lý, Tam-ãm giao trị đau gối, đau bắp chân (Dại thành). Phối Tam lý, Thừa sơn trị đau chân (Đại thành). Phối Thận du, Côn lớn trị đau thắt lưng (Đại thành).

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

2. Kinh nghiệm hiện nay:

Phối Nữ tất trị lỏ bô tóc sau cô. Phối Hợp cốc trị trúng phong. Phối Cách du trị viêm quầng. Phối Côn lỏn trị đau lưng đùi. Phối Túc Tam-lý, Thân mạch trị chứng cứng động mạch. Phoi Thập tuyên, Nhân trung trị trúng nắng.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Phối Ngân giao, A-thị huyệt trị chấn thương vùng thắt lưng cấp tính Phối Thận du, Yêu Dương-quan, Thứ liêu trị đau thắt lưng- đùi. Phối Dương Lăng-tuyền, Huyền chung trị liệt chi dưới.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Phương pháp châm cứu của huyệt Ủy Trung là gì?

1. Châm Thẳng, sâu 0,5 – 1 thốn có cám giác căng tức tại chỗ, hoặc có cảm giác như điện giật tê xuống bàn chân – Khi trị chấn thương vùng thắt lưng cấp tính, dùng tam lăng châm điểm thích xuất huyết.
2. Cứu Ôn cứu 3 – 5 phút.
* Chú ý Không kích thích mạnh quá tổn thương thần kinh và mạch máu.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Tham khảo của huyệt Ủy Trung:

1. «TỐ vấn – Thủy nhiệt huyệt luận thiên» ghi rằng: “Vân môn, Ngư cốt, úy trung. Tủy không, 8 huyệt đó dùng đê’ tả bổ nhiệt đ tứ chi”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

2. «Linh khu – Tạp bệnh» ghi rằng: “Bệnh quyết nghịch đi áp dọc theo cột sóng làm đau tđi đỉnh đầu, đầu bị trầm trầm, mắt bị hoa hoa, cột sống ỏ thắt lưng cứng, thủ huyệt ỏ huyết lạc tại khoeo chân thuận kinh Túc thái dương”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

3. «Linh khu – Nhiệt bệnh» ghi rằng: “Bị chứng Phong kinh làm cho thân mình nảy ngược ra sau, trưóc tiên nên thủ huyệt của kinh Túc thái dương ỏ giữa khoeo chân, châm xuất huyết ỏ huyết lạc. Nếu Trung khí có hàn khí nên chọn huyệt Túc Tam-ly”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

4. «Linh khu – Tạp bệnh»ghi rằng: “Chứng chảy máu cam không cầm, có máu bầm chảy ra thì thủ kinh Túc thái-dương, nếu máu bầm không chảy ra nữa, thủ kinh Thủ thái-dương. Nếu không hết thi châm huyệt nằm dưới xương Uyển cốt, nếu vẫn không hết nên châm xuất huyết lạc ỏ khoeo chân”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

5. «TỐ vấn – Thích ngược thiên» ghi rằng: “Sốt rét thuộc Túc thái dương làm cho đau thắt lưng, đầu nặng, hàn theo lưng mà đi lên, trước hàn sau nhiệt, hơi nóng bừng bừng ngùn ngụt … Lúc nhiệt, mồ hôi toát ra mà bệnh vẫn như cũ. Thích ỏ huyệt ủy trung cho ra huyết”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

6. «Tô vân – Thích yêu thống thiên» ghi rằng: “Túc thái dương mạch, khiến ngưòi đau ngang thắt lưng, đau rút xương sống lên cổ, dưới tới thấu xương cụt, lưng như mang vật gì nặng … Thích Úy trung thuộc chính kinh Thái dương cho ra huyết. Mùa xuân đừng để thấy huyết”. Sách nói tiếp: “Đau thắt lưng suốt lên cột sống, đau đến nổi không cử động được, mắt bị hoa như muốn ngã. Thích ỏ huyệt Khích trung thuộc Thái dương cho ra huyết” và “Đau thắt lưng hỏa khí cực thịnh mà bộ phận bên trong nóng suyễn, thích ỏ huyệt Thiếu âm và thích ỏ huyệt úy trung cho ra huyết”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

7. <<Giáp ất» quyển thứ 7 ghi rằng: “Bệnh sót kèm đau hai bên lưng, dùng úy trung làm chủ”. ‘
8. «Giáp ất» quyển thứ 9 ghi rằng: “Gân rút mình sốt, bụng dưói cứng sưng đầy phía dưới khuỷu tay, tiểu tiện khó, mông đít lạnh, đau vùng đùi dẫn đến hai bên sườn thốc bên trong, dùng Bát liêu, ủy trung làm chủ”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

9. «Đại thành» quyển thứ 6 ghi rằng: “úy trung chủ trị đầu gói sưng đau và ngón tay cái, thắt lưng hai bên cột sống lâm râm, đái dầm, thắt lưng nặng không nàng lên nôi, bụng dưói cứng đầy phong tý, sưng tẩy ỏ đùi, có thể xuất huyết, các loại ban chẩn ngoan cố đều hết. Thương han tứ chi phát sốt, mồ hôi không ra, lẩy kinh huyết ấy ra thì hết bệnh ngay, úy trung tức là huyệt khích, bị bệnh cùi hủi rụng lông mày, châm huyệt này cho ra máu”.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

10. «Đại thành» quyển thứ 8 ghi rằng: “Sưng tấy trong dùi gối, dùng úy trung, Tam lý, Tam âm giao”.
11. «Tứ tổng huyệt ca» ghi rằng: “Bệnh ỏ lưng, thăt lưng dùng Uy trung” (Yêu bôi Uy trung câu).

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

12. Theo “Tô vân – Thích yêu thống thiên” Vương Băng chú rằng, huyệt này còn gọi là Khích trung. Trong “Đồng nhân” gọi là Huyết khích.
13. Căn cữ theo “Linh khu – Bản du” ghi rằng, úy trung là “Hợp huyệt” của Túc thái dương Bàng quang kinh.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

14. Uy trung là một trong những huyệt quan trọng ỏ’ Tứ tong huyệt, là huyệt chủ yếu trị bệnh ổ lưng-thắt lưng.
15. Trong “Tứ tong huyệt ca” có câu “Yêu bôi úy trung cầu”, nhưng ngưòi đời nay lại cho “Yêu bôi An môn câu”. Huyệt Uy trung và huyệt An môn đều là du huyệt của kinh Túc Thái dương Bàng quang, chuyên trị bệnh ỏ lưng-thắt lưng, úy trung dùng trong đau lưng-thắt lưng cấp tính, người xưa hay dùng nhiều phép thích huyết cạn. Trước tiên duỗi thẳng nhượng chân, hoặc làm cho căng tĩnh mạch cạn, sau đó dùng kim tam lăng hoặc kim thô khảy ra máu, sau đó lại gia thêm bầu giác. Phương pháp này đói với chấn thương thắt lưng cấp tính có hiệu quả rõ ràng.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG

Nhưng người đời nay khi dùng tới huyệt úy trung rất ít dùng phép châm cạn rồi khảy ra máu mà thưồng chỉ hay dùng đơn châm cho nên hiệu quả không được rồ ràng. Người đời nay ưên thực tế phát hiện châm huyệt Ân môn, dễ nắm vững cảm giác châm, dối với chứng đau lưng-thắt lưng có công hiệu rõ rệt, cho nên mới gọi “Yêu bối Ẩn môn câu”. Thực ra Uy trung hay An môn đêu là yêu huyệt thưòng dùng để trị đau lưng-thắt lưng.

HUYỆT ỦY TRUNG
HUYỆT ỦY TRUNG
Bài trướcHUYỆT ỦY THƯỢNG
Bài tiếp theoChâm cứu có tác dụng thần kỳ trong điều trị Táo bón

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.