Search by category:
Ngoại khoa

Cách tính diện tích bỏng

Cách tính diện tích bỏng

Dựa vào 3 cách tính:

Luật số 9 của Wallace

Gan bàn tay người bị bỏng

Các con số 1, 3, 6, 9, 18 ở trẻ em cách tính như sau:

Phần cơ thể Tuổi

Đầu mặt cổ %

Hai đùi %

Hai cẳng chân %

1

17

(-4) 13

(-3) 10

5

(-4) 13

(+3) 16

(+1) 11

10

(-3) 10

(+2) 18

(+1) 12

15

(-2) 8

(+1) 19

(+1) 13

Post Comment