Search by category:
Phương tễ

Tiên phương hoạt mệnh ẩm

Tiên phương hoạt mệnh ẩm

Thành phần:

Bạch chỉ

4g

Bối mẫu

4g

Phòng phong

4g

Xích thược dược

4g

Đương quy vĩ

4g

Cam thảo tiết

4g

Tạo giác thích

4g

Xuyên sơn giáp

4g

Thiên hoa phấn

4g

Nhũ hương

4g

Một dược

4g

Kim ngân hoa

9g

Trần bì

9g

Cách dùng:

Sắc nước uống, hoặc sắc nửa nước nửa rượu uống.

Công dụng:

Thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng phá vỡ chỗ chắc, hoạt huyết giảm đau.

Chủ trị:

Nhọt ngoài, mụn nhọt thũng độc mới phát, sưng đỏ tấy đau, hoặc người sốt hơi ớn rét, rêu lưỡi trắng mỏng hoặc hơi vàng, mạch sác có lực.

Phân tích phương thuốc:

Phương này có chủ dược là Kim ngân hoa, thanh nhiệt giải độc, tiêu tán sang thũng; phụ dược là Quy vĩ, Xích thược, Nhũ hương, Một dược hoạt huyết tán ứ để chỉ thống. Trần bì lý khí hành trệ để tiêu thũng; Phòng phong, Bạch chỉ có tác dụng thông suốt dinh vệ, sơ phong tán kết để tiêu thũng; Bối mẫu, Thiên hoa phấn thanh nhiệt bài trừ mủ để tán kết; Xuyên sơn giáp, Tạo giác thích giải độc thấu lạc để tiêu sưng thũng phá vỡ chỗ rắn chắc; Cam thảo thanh nhiệt giải độc, cùng làm tá sứ. Phối hợp sử dụng, có công dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng tán kết, hoạt huyết hết đau. Gia giảm:

Nếu viêm amydal có mủ thì gia thêm Kim ngân hoa lượng lớn cùng với gia thêm Cát cánh sau khi ngậm nuốt vào họng.

Trị viêm ruột thừa có mủ thì dùng kết hợp với Đại hoàng mẫu đơn thang.

Trị viêm tuyến vú gia thêm Qua lâu, Hương phụ.

Ứng dụng lâm sàng:

Ngày nay dùng để điều trị trẻ nhỏ áp xe đa phát, viêm tấy, nhọt bọc mủ, ung tiết, viêm tuyến vú, viêm amydal có mủ…

Post Comment