Search by category:
Sách Đông y

Tranh châm cứu do bộ y tế ban hành

Giới thiệu bộ tranh châm cứu do bộ Y tế ban hành. Quyết định 4671/QĐ-BYT năm 2014 về bộ tranh châm cứu sử dụng trong cơsở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Post Comment