Search by category:
Tai biến mạch máu não

Điều trị nội khoa và điều trị nội mạch đối với bệnh vữa xơ mạch máu trong sọ

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI MẠCH ĐỐI VỚI BỆNH VỮA XƠ MẠCH MÁU TRONG SỌ

Sự tiến bộ đáng kể trong điều trị thành công bệnh vữa xơ động mạch trong sọ là một vấn đề lớn xuất phát mà các nhà thần kinh học đang đối diện. Cuối cùng thì nguyên nhân thứ 3 đưa đến tử vong và tàn phế nặng thường xảy ra liên quan với bệnh mạch máu não ở trong cộng đồng dân cư được mong chờ tăng thêm sự sống và có nhiều bệnh

Song song với sự lớn mạnh của ngành thần kinh và sự chuyển biến của nó từ những triệu chứng lớn đến những triệu chứng hỗn hợp của việc điều trị chuyên khoa, những cố gắng để lựa chọn và điều trị thoả đáng bệnh nhân bị rối loạn mạch máu não đã tăng thêm nhiều thành công do có hiểu biết thêm về sinh bệnh học của mạch máu, sự nhận biết của các yếu tố nguy cơ và bước đầu của kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn và những phương thức điều trị mới hơn. Mặc dù sự hấp dẫn việc điều trị lạ thường ở trên có thể do những phương pháp điều trị bệnh nội mạch, vẫn cần phải có sự chừng mực trong việc đánh giá cẩn thận và sự đón nhận tiếp cận phương pháp điều trị mới trong khi vẫn còn nhiều cố gắng để xác định sự can thiệp điều trị nào là tốt nhất.

Trong những thay đổi hiện nay, Chimowitz và Gomez giới hạn chỗ đứng mà họ rất rõ ràng trong việc cho rằng tính chất thích hợp khi sử dụng việc can thiệp tạo hình mạch và đặt sten dối với bệnh nhân vữa xơ mạch máu trong sọ. Chimowitz nói một cách chính xác sự chú ý đến những bằng chứng thiếu cho kỹ thuật này và kinh nghiệm hạn chế về kỹ thuật trong việc áp dụng vào những thủ tục cần thiết về sau, có khá hơn so với trước đây, việc tập hợp là cần thiết và những thử nghiệm được thiết kế hoàn hảo sẽ được đòi hỏi. Gomez và cộng sự công nhận tính chất mới có liên quan của những thủ tục họ xác nhận, nhưng họ cũng đưa ra lời mời độc giả đối diện với thực tế của những nguy cơ khi không làm gì hoặc làm điều đó quá trễ bởi vì những phương pháp luận điều trị có thể áp dụng vẫn còn phải được định nghĩa và ưu tiên xét trước. Họ chỉ ra sự cần thiết để phân cấp và lựa chọn bệnh nhân: 1- Những người bị thất bại trong điều trị nội khoa phải được nhận ra sớm 2- Những vị trí phẫu thuật dễ bị ảnh hưởng xấu hoặc không vào được pải được công bố 3- Những phẫu thuật viên lành nghề của kỹ thuật can thiệp được triển khai hoặc huấn luyện một cách thích hợp việc cần thiết của thử nghiệm để nhận ra cách điều trị nội khoa nào là tốt nhất bao gồm những thuốc huỷ tiểu cầu và chống đông là rõ ràng hiển nhiên và có sự thay đổi mau lẹ để lựa chọn bệnh nhân những người cần kỹ thuật can thiệp phẫu thuật cắt bỏ áo trong động mạch hoặc tạo hình mạch hoặc nong mạch máu có đặt sten. Những thử nghiệm thích hợp đã được hoạch định và kết quả cho biết cách điều trị nội khoa tốt nhất hoặc những kỹ thuật tương ứng của họ sẽ có giá trị trongm những tiến trình đúng đắn.

Vấn đề vẫn cần được làm rõ liệu phương pháp luận của phẫu thuật hoặc những kỹ thuật nội mạc cái nào sẽ chứng tỏ hiệu quả nhất trong một phạm vi đã lựa chọn của hẹp động mạch, cái mà có thể thực hiện được.

Lĩnh vực của thần kinh học là đang tiến đến một điểm mà ở đó sẽ mang lĩnh vực thần kinh không xâm lấn hoàn toàn thông qua hiểu biết chính xác hơn về lịch sử bản chất của bệnh mạch máu, các thông tin xuất phát từ việc điều trị nội khoa và kỹ năng của phẫu thuật viên, những người có thể tiến hành tạo hình mạch và nong mạch máu có đặt sten để đưa ra một loạt các cách lựa chọn chẩn đoán và điều trị giống như đối với các bạn đồng nghiệp của họ trong lĩnh vực tim mạch, những người hướng những cố gắng của họ tới các mạch máu bên trong hoặc gần tim.

Trong những năm gần đây phải chứng minh được sự cải tiến của chúng, giữa những tranh cãi về ưu thế và cân nhắc việc tiếp cận điều trị như Chimowitz, Gomez và cộng sự đã trình bày có thể được nghiên cứu và giải quyết một cách chặt chẽ

Post Comment