NHỮNG PHƯƠNG THUỐC CHỮA

CÁC CHỨNG BĂNG-LẬU

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA

TRI BÁ TỨ VẬT THANG

(Y-Tôn Kim Giảm – số 1)

Tri-mau                3 đồng cân

Sinh địa                3 –

Xuyên khung        2 –

Xuyên hoàng bá     3 –

Xích thược              3 –

Đương quy              3 –

Sắc 4 bát nước lấy 1 bát uống nóng một lần.

DÂN GIẢI

-Phương thuốc này dùng Tứ Vật đề hóa huyết hoạt huyết, Tri-Bá thanh nhiệt, tiết nhiệt.

KINH-CẦM TỨ VẬT THANG

(Y-Tôn Kim Giảm – số 2)

Kinh giới            2 đồng cân

Xích thược           2 –

Xuyên khung        1 –

Hoàng cầm           2 –

Sinh-địa               2 –

Đương quy          2 –

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát, nắng nóng một lần.

DÂN GIẢI.

– Tứ Vật bổ huyết hòa huyết. Kinh giới tiết nhiệt, Hoàng-cầm thanh nhiệt. Bệnh Băng-Lâu do nhiệt-ứ mà sinh ra, bụng đầy ách, sắc huyết tím bầm và lẫn cục, nhiệt nhiều thì dùng bài Tri-Bá Tư Vật ở trên để thanh nhiệt ; nhiệt ít thì dùng bài Kinh-cầm Tử Vật này để hòa thuyết. Bài này tính được hòa-bình, hơn bài trên.

 ĐÀO HỒNG HƯƠNG PHỤ TỨ VẬT THANG

(-tôn kim giảm — số 3).

Đương quy            3 đồng cân

Xuyên khung         1.5 –

Hương phụ             2 đồng cân

Hồng-họa              1.5 –

Thục địa                 3 –

Bạch thược             2 đồng cân

Đào Nhân               2 –

Sắc 3 bát nước lấy một bát uống.

DẪN GIẢI

– Đào hồng tứ vật thang hoà huyết, hoạt huyết. Gia Hương-phụ đề thư khí.

Bài số 4 – Hồ phách tán (xem bài số 23 Chương I Điều kinh).

Bài số 5 – Giao ngái tứ vật thang (xem bài số 39 Chương I Điều kinh).

Bài số 6 – Bát trận thang (xem bải số 8 Chương II Kich bế).

Bài số 7 – Thập toàn đại bỏ thang (xem bài số 10 Chương I Điều kinh).

Bài số 8 – Nhân sâm dưỡng doanh thang (xem bài số 15 Chương I Điều kinh).

Bài số 9.-Quy Tỳ Thang (Xem bài số 9 chương II, Kinh bé).

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG

(Lý Đông Điền – số 10)

Hoàng-kỳ .          3 đồng cân

Bạch-truật           3 –

Đương quy          2 –

Thắng ma            1 –

Sinh khương        4 nhát;

Nhân sâm             3 –

Cam thảo (chích) 3 –

Trån bi                 2  –

Sài hồ                   1 –

Hồng táo              4 –

Sắc 5 bát nước lấy hai bát chia làm hai bận uống lúc âm-ấm.

DẪN GIẢI

– Sim,Kỷ, Truật, Thảo bổ khí. Đương quy bổ huyết. Trần bì lợi khí. Thăng-ma, Sài-hồ thắng khi. Khí không hạ hãm, thì huyết không vọng hành, băng lậu tự nhiên dứt vậy.

TA VỊ TIÊU DAO TÁN

(Cục phương – số 11)

Thược dược (tửu sao)    2 đống cân

Bạch Tuật (chích)          2   –

Cam thảo (chích)            2  –

Sinh khương                   3 nhát

Đương quy                     2 đồng cân

Bạch phục linh               2 –

Sài hồ                             2 –

Bạc hà                            5 phân

Gia : Hương Phụ (sao) 2 đồng cân

Thanh bì                       2 –

Sác 3 bát nước lấy 1 bát chia làm hai bàn uống.

DẪN GIẢI

– Tiêu-dao-tán vốn có tài sơ Can. Gia thanh bì, Hương phụ đề thư khí vậy.

ĐỊA DU KHỔ TỬU TIỄN

(Rút trong sách Y-Tôn Kim-Giảm số 12)

Địa du 1 lạng

Sắc với 3 bát dấm, lấy 1 bát, thả sương một 1 đêm, sáng hôm sau hâm âm-ấm lên uống.

DÂN GIẢI

– Địa-du vị chua, đắng, tính hàn. Chua thì hay Liễm, Đắng thì hay Thanh, cho nên liễm được huyết và thanh được huyết. Lại theo có vị chua của dấm,thêm sức liễm của Địa-du, lại càng công hiệu vậy. .

Số 13 – ĐỌC SÂM THANG

(Xem bài số 10 chương II Kinh-be)

Số 14 – THẬP TOÀN ĐẠI BỎ THANG DA TAM THẬT

(X2m bài số 11, chương II, Kinh-be)

ÍCH VỊ THĂNG DƯƠNG THANG

(của Lý Đông Viên – 16)

Hoàng kỳ                     2 động cân

Thần khúc                   1.5  –

Đương quy                  1 – (tửu  tẩy)

Cam thảo                    1 – (chích)

Sài hồ                          5 phân

Nhân sâm                    1 – (nếu ho thì bỏ đi)

Bạch truật                    3 – (sao)

Trần bì                         1-

Thăng ma                     5 phân

Sinh hoàng cầm            2 đồng cân (về mùa thu bỏ đi)

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng.

DÂN GIẢI.

– Hoàng-kỳ, Nhân-Sâm, Bạch-truật, Cam-thảo bổ khí, bồ trung. Thăng-ma, Sài-hồ thăng dương, thăng khí. Thần-khúc, Trần bì lợi khi hành trệ. Hoàng-cầm thì thanh nhiệt. Bệnh Băng-lậu chữa không đúng phép lâu ngày không khỏi, thương đến tỳ-khí, ẩm-thực giảm ít, thỉnh thoảng thấy đầy tức ở bụng dưới, tinh thần yếu đuối, sắc mặt vô-vàng, thân thể gầy yếu, thì nên dùng bài này để tăng sức khỏe lên.

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA

Theo:”Đông Y thực hành Phụ khoa” của Lê Cường 1952.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.