ĐÔNG PHONG

柬風穴

Jiǎn fēngxué

Đặc biệt của huyệt Đông Phong :

Kỳ huyệt

Mô tả của huyệt Đông Phong :

Xác định huyệt Thiên đủ xong đo xuống 1 thốn.

huyệt Đông Phong
huyệt Đông Phong

Tác dụng trị của huyệt Đông Phong:

bệnh Sưng tắt họng, viêm họng.

Phương pháp châm cứu:

Châm 5 – 8 phân.

Tham khảo của huyệt Đông Phong:

1. «Linh khu – Tạp bệnh» ghi rằng: “Đau trong đầu gối, chọn huyệt Độc tỷ, lấy kim viên lợi châm, phát châm xong rồi chờ cách khoảng thời gian lại châm tiếp”.
2. «Giáp ất» quyển thú’ 11 ghi rằng: “Độc tỷ sưng có thể châm ở trên đó, nếu cứng thì chó công vào, công vào làm người ta chết”.

3. < Thiên kim» quyển thứ li ghi rằng: “Hễ đau ở hai ổng chân, trước tiên cứu Phong thị, sau đó cứu Phục thố, rồi cứu Độc tỷ 50 lửa tới 100 lửa”.
4. «Đại thành» quyến thư’ 6 ghi rằng: “Độc tý chủ về đau trong đầu gối, mất cảm giác, khó đi, đau ổng chân; sưng loét đầu gối không thế trị được, còn chưa loét thì trị được. Nếu Độc tỷ củng thì chớ công vào, trước tiên rửa chờm nóng dùng kim nhỏ châm vào thì đổ”.
5. «Đại thành» quyển thứ 9 ghi rằng: “Bệnh ở dưới đầu gối, cứu Độc tỷ, Tất quan, Tam lỵ, Dương lăng”.
6. Bờ dưới 2 bên xương bánh chè, nơi 2 lỗ hõm, hai huyệt này gọi chung là Tất nhãn, huyệt Nội Tắt nhãn nằm bên trong thuộc kỳ huyệt. Huyệt Ngoại Tất-nhãn (Độc tỷ) thuộc VỊ kinh, tác dụng trị bệnh như nhau. Khi châm cần châm cả hai.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.