MÃ ĐƠN-DƯƠNG THIÊN TINH THẬP NHỊ HUYỆT

(12 huyệt Thiên tinh theo Mã Đơn-Dương)

“Tam lý Nội đình huyệt. Khúc trì, Hợp cốc tiếp ủy trung, phối Thừa sơn. Thái xung, Côn lôn huyệt Hoàn khiêu dữ Dương lăng. Thông lý tịnh Liệt khuyết,… Tam bách lục thập huyệt, bất xuất thập nhị quyết”

(Từ Phượng đời Minh, trích “Châm cứu đại toàn”, quyển thứ nhất).

MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT
MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT
Mã Đơn-Dương người đời Kim, tên là Ngọc, tự là Nguyên Bảo. Nguyên quán ỏ Hiệp tây Phố phong, về sau dời sang huyện Đình hải (Sơn đông), sống vào thời Trinh Nguyên (1153 – 1156) giữa thời gian này đỗ tiến sĩ, qua đến được Đại Đinh, xuất gia đi tu, sau khi chết hiệu là “Đơn-Dương Thuận-Hóa chân nhân”. Ông căn cứ vào kinh nghiệm trên lâm sàng rồi đưa ra 12 huyệt chính yếu trong lúc trị bệnh. Đó là: Túc Tam-lý. Nội đình. Khúc trì. Hợp cốc, Ủy trung, Thừa sơn. Thái xung. Côn lôn. Hoàn khiêu. Dương Lăng-tuyển, Thông lý. Liệt khuyết (có sách chỉ nói tói 11 huyệt, không có Thái xung). Tác dụng trị bệnh của nó như sau:

 

MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT
MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT
Tên huyệt Kinh mạch Khu vực bệnh chính

Đầu, Cổ               Ngũ quan              Thân mình                  Tứ chi

Túc Tam lý Vị kinh Trán,mặt, cổ Mũi,họng, răng trên Vùng bụng trên, vùng bụng giữa Mặt trước chân
Nội đình Vị kinh Trán Họng, răng trên Mặt trước chân
Khúc trì Đạị trường kinh Vùng vai Bên co tay
Hộp cốc Đại trường kinh Mặt, cổ Mắt, tai, mủi, răng dưới Vùng ngực Bên duỗi tay
ủy trung Bàng quang kinh Châm, gáy Vùng vai,thắt lưng, xương cùng Mặt sau chân
Thừa sơn Bàng quang kinh Thắt lưng, hậu môn Mặt sau chân
Côn lôn Bàng quang kinh Chẩm, gáy Bả vai, xương cùng Bên ngoài chân
Thái xung Can kinh Đỉnh đầu Mắt, họng, thanh quản Vùng bụng dưới Bên trong chân
Hoàn khiêu Đởm kinh Bên ngoài sau chân
Dương lăng Đởm kinh Thái-dương Vùng bên hông Bên ngoài trước chân
Thông lý Tâm kinh Họng, thanh quản Vùng ngực miệng Phía tay trụ
Liệt khuyết Phế kinh Thái-dương, cổ Miệng Phía tay quay
MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT
MÃ ĐƠN DƯƠNG HUYỆT

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.