Search by category:
Phương tễ

Tiểu kế ẩm tử

Tiểu kế ẩm tử

Thành phần:

Sinh địa 20 g Tiểu kế 12 g

Hoạt thạch 16 g Mộc thông 12g

Bồ hoàng 8 g Ngẫu tiết 12g

Đạm trúc diệp 12g Đương quy 12g

Chi tử 8 g Chính thảo 4g

Cách dùng:

Sắc uống.

Công dụng:

Lương huyết chỉ huyết, lợi thuỷ thông lâm.

Chủ trị:

Hạ tiêu có ứ nhiệt gây tiểu tiện máu, trong nước tiểu có máu, tiểu tiện đau, dắt, nước tiểu đỏ sáp nóng, lưỡi đỏ mạch sác.

Phân tích phương thuốc:

Tiểu kế để lương huyết chỉ huyết, là quân. Ngẫu tiết, Bồ hoàng giúp thuốc quân lương huyết chỉ huyết, tiêu ứ. Hoạt thạch để thanh nhiệt lợi thuỷ thông lâm; Đạm trúc diệp, Chi tử để thanh nhiệt hoả ở tâm, phế, tam tiêu cho đi ra ngoài bằng đường tiểu tiện, cùng làm thần. Sinh địa để dưỡng âm thanh nhiệt, lương huyết chỉ huyết. Đương quy để dưỡng huyết hoà huyết, cùng làm tá dược. Cam thảo để hoà trung và điều hoà các vị thuốc, làm sứ dược. Phương thuốc này là Đạo xích tán gia vị và thường dùng trong thực nhiệt gây tiểu tiện máu, huyết lâm.

Gia giảm:

Nếu huyết nhiều, đau gia thêm Tam thất, Hổ phách.

Sỏi niệu đạo, đau nhiều không chịu nổi thì gia thêm Kim tiền thảo, Hải kim sa, Kê nội kim.

Bụng thắt lưng đau mỏi thì gia thêm Thược dược, Cam thảo.

Ứng dụng lâm sàng:

Ngày nay dùng điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, viêm cầu thận cấp.

Post Comment