Search by category:
Bệnh Nội tiết

Ưu năng tuyến sinh dục nam (ưu năng tinh hoàn)

Tên khác: ưu năng tinh hoàn

Tổn thương vùng dưới đồi thị- tuyến yên (khối u, viêm não, dị tật): làm cho trẻ em trai sớm dậy thì thật sự do tăng tiết các gonadostimulin (FSH và LH), các hormon này kích thích sự tăng trưởng của tinh hoàn và kích thích bài tiết testosteron, do đó những đặc tính giới tính thứ phát và quá trình tạo tinh trùng sẽ sớm phát triển.

KHỐI U NAM TÍNH HOÁ CỦA TINH HOÀN: gây ra giả dậy thì sớm với các đặc tính giới tính thứ phát xuất hiện sớm, nhưng tinh hoàn lại bị teo và không tạo tinh trùng. Khám thực thể, có thể sờ nắn thấy một khối u ở tinh hoàn (u tế bào kẽ, thường là ác tính). Tiên lượng dè dặt vì phẫu thuật cắt bỏ khôl u thường gcặp khó khăn. Nếu bệnh nhân sống sót thì tầm vóc thấp nhỏ vì các sụn liên hợp (hoặc sụn nối) cốt hoá sớm.

TĂNG SẢN VỎ THƯỢNG THẬN BẨM SINH: về chi tiết, xem hội chứng này.

Điều trị

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nếu có thể thực hiện được. Cho thuốc kháng androgen (ví dụ: cyproteron) phải do những bác sỹ chuyên khoa chỉ định. Trong chứng dậy thì sớm thể trạng (hoặc nguyên phát), thường mang tính chất gia đình và không có rối loạn hormon, thì không cần điều trị.

Post Comment