BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

 BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ
BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

A- NGUYÊN VĂN :

Đình(1)giả, thủ diện dã. Khuyết(2)thu’Ợng giả, yết hầu dã. Khuyết trung giả, phế dã. Hạ cực giả, tâm dã. Trực hạ giả, can dã. Can tả giả, đởm dã. Hạ giả, tỳ dã. Phương thượng giả, vị dã. Trung ương giả, đại trường dã. Hiệp đại trường giả, thận dã. Đương thận giả, tề dã. Diện vương(3)dĩ thượng giả, tiểu trường dã, diện vương dĩ hạ giả, bàng quang tử xứ dã.
(Linh khu : Ngũ sắc)

 BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ
BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

C- DỊCH NGHĨA NGUYÊN VĂN :

Thiên đình, tức vùng trán, chủ bệnh ở đầu mặt. Phần trên giữa lông mày chủ bệnh yết hầu. Chỗ giữa lông mày (huyệt ấn đường) chủ bệnh của tạng phế. Chỗ giữa hai mắt (vùng sống mũi) chủ bệnh của tạng tâm. Chỗ giữa bộ vị của sống mũi chủ bệnh của tạng can. Bên trái của bộ vị can chủ bệnh của đởm. Dưới sống mũi là chóp mũi, chủ bệnh của tạng tỳ. Cặp theo hai bên chóp mũi chủ bệnh của vị. Giữa má và mũi chủ bệnh của đại trường. Cặp hài bên má gần đại trường chủ bệnh của thận. Dưới vùng thận chủ bệnh của rốn. Cặp hai bên phía trên chóp mũi chủ bệnh của tiểu trường. Dưới chóp mũi hai bên nhân trung tả chủ bệnh tử cung, hữu chủ bệnh bàng quang.

D- CHÚ THÍCH :

 BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ
BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

(1) Đình: Thiên đình chi vùng trán.
(2) Khuyết: Chỉ bộ vị giữa lòng mày.
(3) Diện vương: Chỉ chóp mũi.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.