Search by category:
Phương tễ

Bài thuốc Hoàng đới thang

Hoàng đới thang

Thành phần

Bạch truật (thổ sao) 40g

Sơn dược (sao) 40g

Bạch thược 12 – 20g

Đảng sâm 8 – 12g

Thương truật 8 – 12g

Xa tiền tử 12g

Cam thảo 4g

Sài hồ 6 – 8g

Trần bì 4 – 6g

Hắc giới tuệ 4 – 6g

Cách dùng

Sắc nước uống

Tác dụng

Kiện tỳ táo thấp, sơ can lý khí

Giải thích bài thuốc

Bài thuốc này chủ yếu chữa các chứng bạch đới do tỳ hư can khí uất, cho nên phép chữa phải là kiện tỳ táo thấp và sơ can lý khí

Bạch truật và Sơn dược dùng liều cao để táo thấp kiện tỳ, trị bạch đới là chủ dược

Đảng sâm: ích khí kiện tỳ

Thương truật: táo thấp

Bạch thược, Sài hồ: sơ can giải uất

Hắc giới tuệ: thu liễm, chỉ đới

Trần bì: lý khí kiện tỳ

Xa tiền tử: lợi thủy trừ thấp

Cam thảo: điều hòa các vị thuốc

Các vị hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng ích khí, kiện tỳ, táo thấp, chỉ đới

Ứng dụng lâm sàng

Bài này chủ yếu dùng trị chứng Bạch đới do tỳ hư

Trường hợp đau lưng gia Đỗ trọng, Thỏ ty tử để bổ thận

Bụng dưới đau gia Ngãi diệp, Hương phụ chế để lý khí chỉ thống

Trường hợp bệnh kéo dài, bạch đới loãng, chân tay mát, mạch trầm, trì gia Ba kích, Lộc giác sương để ôn thận cố sáp

Chú ý

Bài thuốc không dùng được đối với chứng Bạch đới thể thấp nhiệt

Post Comment