Search by category:
Phương tễ

Phương thuốc chữa thấp khớp hay

Phương thuốc chữa thấp khớp

Thành phần:

Ngũ gia bì 80g Rễ mò đỏ 40g

Rễ cây rung rúc 80g Rễ mò trắng 40g

Rễ cây bươm bướm 80g Cỏ xước 40g

Hà thủ ô đỏ 20g Rễ cây roi ngựa 24g

ô dược 40g Tiền hồ nam 20g

Rễ cây kim anh 80g Tang ký sinh 24g

Cách dùng: Tán thành bột, cứ 200g thuốc ngâm vào 1 lít rượu trắng, ngâm từ 15 ngày đến 1 tháng, uống ngày 4 lần, mỗi lần 2 thìa cà phờ.

Phân tích phương thuốc: Ngũ gia bì, Rễ cây rung rúc, Rễ cây bươm bướm, Rễ cây kim anh, Tang ký sinh, Cỏ xước, Rễ cây roi ngựa có tác dụng khu phong trừ thấp. Hà thủ ô, Mũ đỏ, Mũ trắng bổ huyết, hoạt huyết. tễ dược hành khí; Tiền hồ nam giải độc, lợi niệu trừ thấp.

Ứng dụng lâm sàng: Chữa thấp tim, viêm khớp dạng thấp.

Post Comment