Search by category:

SÁN LÁ LỚN Ở GAN (FASIOLA HEPATICA) Chu kỳ và dịch tễ học Sán lá gan lớn thường ký sinh tại ống dẫn mật của các loại động vật ăn…