Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

( Khẩu nhỡn oa tà )

I.Nguyên nhân

Do lạnh.

Do chấn thương , sang chấn sau mổ vùng tai và hàm mặt.

Do viêm nhiễm: Zonna, viêm tai giữa, viêm tai xương chũm….

II. Điều trị

1.Liệt TK VII ngoại biên do lạnh:Y học cổ truyền gọi là trúng phong hàn ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Khu phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc.

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Ôn châm hoặc cứu.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút. Dùng điện châm. Nếu kết hợp với thủy châm thì hiệu quả càng nhanh.

2.Liệt TK VII ngoại biên do nhiễm khuẩn:Y học cổ truyền gọi là trúng phong nhiệt ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Khu phong thanh nhiệt hoạt huyết (khi có sốt), Khu phong bổ huyết hoạt lạc (khi hết sốt)

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Thêm các huyệt: Khúc trì, Nội đình.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút. Dùng điện châm tả mạnh.

3.Liệt TK VII ngoại biên do sang chấn:Y học cổ truyền gọi là Ứ huyết ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Hoạt huyết hành khí.

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Châm tả Huyết hải, Túc tam lý.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút.

Nếu Liệt VII ngoại biên lâu khỏi thì kết hợp với thủy châm hoặc xoa bóp, điện phân … hiệu quả điều trị sẽ càng nhanh.

Loading...

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn