CHÂM CỨU CHỮA VÔ SINH : CHỨNG BÍ TIỂU TIỆN

(CHỨNG LONG BỂ)

 

 

CHÂM CỨU CHỮA VÔ SINH : CHỨNG BÍ TIỂU TIỆN
CHÂM CỨU CHỮA VÔ SINH : CHỨNG BÍ TIỂU TIỆN

a) KHÁI-THUẬT:

“Long bể” (bí tiểu) là chứng tiểu tiện bất-lợi hoặc sáp-trệ bất thông, làm cho thiếuphúc bị trướng mãn, tiểu-tiện bất thông. Nội-kinh viết:” Bàng-quang là quan-năng của bến nước ,nơi tàng chứa tân-dich, khi nào khí hóa thì khí mới xuất ra được. Bệnh “long bế” (bí tiểu)  tuy nói rằng do khí hóa của  Bàng-quang bi bất-lợi, nhưng tiểu-tiện, mặc dù nói là cũng do khí hóa, ‘khai ngòi nước” lại do ở Tam-tiêu. Nội-kinh còn nói:” Tam-tiêu và quan-năng khai ngòi nước”, thủy-đạo xuất ra (từ đó). Nan-kinh cũng nói: “Tam-tiêu con đường thông-đạo của thủy-cốc, là nơi chung thỉ của khí.”. Do đó, nếu khí-hóa của Tam-tiêu bị thất thường, không làm thônglợi được thủy đạo, nó sẽ đi xuống Bàng-quang để sinh ra chứng” long bể” (bí tiểu). Nếu Bàng-quang và Thận bị tích-nhiệthoặc Thấp nhiệt ở Trung-tiêu không hóa để đi xuống dươi Hạ-tiêu, Bàng-quang sẽ bị kết bởi nhiệt làm cho cơ-chế của khí bị trở-trệ; vô Âm thì Dương không lấy gì để hóa, vậy là phát sinh “long bế” (bí tiểu), hoặc do Thận-khí hư-tôn, tinh huyết hao-tổn, mênh môn hỏa suy không hóa được thủy: vô Duơng thì Âm cũng không lấy gì để hỏa, thủy sẽ đọng lại, tích lại, cũng có thể phát sinh chống “long bế” (bí tiểu).

b) TRỊ-LIỆU:

Luận trị trên cơ-sở ‘tiểu tiện khó-khăn, thiếu-phúc trướng-mãn, co-vặn, thậm chí bị đau đớn , tức là luận trên hàn nhiệt.

(1) Thấp-nhiệt kết-tụ:

+ Chứng-trạng: Nước tiểu vàng mà lượng ít, nhiệt rít, bất thông, thiếu-phúc trướng mà như kéo trì xuống đưới, mạch sác, lưỡi đỏ, râu vàng.

+ Pháp tri: Sở lợi Tam-tiêu, thanh nhiệt , tư Âm hóa khi, lợi tiểu.

+ xử-phương và phép châm-cứu: chân tả Quan nguyên, Âm- Lăng-tuyền, Túc Tam-lý đều 1 thôn; châm Chiếu-hải 5 phân tiến bổ hậu tả, dọc khí tức là tê, không lưu kim.

(2) Thần khí bất túc:

– Chứng trong nước tiểu nhỏ giọt không thông, thắt lưng đau, yếu sức, mạch trầm nhược, lưới, nhạt, rêu lưới mỏng trắng,

+ Pháp trị: Sơ lợi tam tiêu, ôn dương hóa khí.

+ xử-phương và phép châm cứu,

–  phép châm cứu: chấm Khí hải 5 phân; Tam-tiêu-du 3 phân; Thận-du 5phân, Ủy dương 3 phân; Ấm-cốc 3 phân, tất cả đều phép tiền bổ hậu tả, cứu vào chuôi kim, lưu kim 20 phút.

  1. c) -Cấm kỵ: cấm ăn muối mặn và ít uống, nên làm cho ấm vùng bụng bằng nhiệt.

d) GHI-CHÚ:

Sách Vạn bệnh hồi xuân (1) viết: “chứng đi mưa mà tiểu tiện không thông: khó trí, Bệnh trung mãn, cổ trướng mà tiểu-tiện bất thông khó trị.” Khi gặp bệnh chúng ta nên thận-trọng, các bậc học-giả không thể không biết điều này”.

 

CHÂM CỨU CHỮA VÔ SINH : CHỨNG BÍ TIỂU TIỆN
CHÂM CỨU CHỮA VÔ SINH : CHỨNG BÍ TIỂU TIỆN

Theo:” Châm cứu thực hành” của Huỳnh Minh Đức.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.