ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA: BÀI THUỐC CHỮA THAI NÔN MỬA NHIỀU

(CHỮA BỆNH ÁC-TRỞ)

 

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA: CÓ THAI NÔN MỬA NHIỀU.

BẢO SINH THANG

(Kim-Giám Phướng – số 1)

Nhân sâm           1.5 đồng cân

Bạch truật           2 ”

Ô dươc                2

Sinh khương        5 phiến

Hương phụ          2 đồng cân

Quất hồng           2 đồng cân

Cam thảo            1 đồng cân

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng 1 lần.Người khí nhược gia gấp đôi vị Nhân-sâm ; người khi-thực gia Chi-xác 2 đồng cân. .

  DẪN GIẢI

– Nhân-sâm, Cam-thảo, Bach-truật hòa-trung bổ-khí ; Hương-phụ, Ô-dược, Quất-hồng lợi-khi hành-trệ. Dùng Sinh-khương làm thang để chỉ âu-thổ. Tuy trị Vi-hư, nhưng lại thanh-trệ, thư khí được . Nếu thiếu các  vị này thì Bào môn bế tắc, tạng-khí nội-trở, thai – khí – thượng nghịch, khỏi làm sao được. ?

 GIA VỊ LỤC-QUÂN TỬ THANG

(Kim Giám phương).

Nhân sâm            2 đồng cân

Bạch phục linh     2″

Chế bán hạ           3″.

Quảng hoắc hương        2 đồng cân

Túc sa nhân                  1.5 ”

Quảng trần bì                2 ”

Tì bà diệp (bỏ lông)       2″

Thi phú hoa (gỏi riêng)  2″

Chi xác                          2″

Sinh-khương.                 5 phiến

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng 1 lần.

Nếu vị nhiệt, tiện íị thì gia Hoàng cầm 2 đồng cân, Đại-Hoàng 2 đồng cân. Nếu Vị hàn, thích nóng, thì gia Nhục-Quế 1 đồng cân, Can-Khương 1 động cân.

DẪN GIẢI

– Nhân-sâm, Bạch truật, Phục-linh, Cam-thảo hòa-trung bổ tỳ; Tỳ-bà-diệp, Thi-phú hoa tuyên-phế lợi-khi ; Bán-hạ, Trần-bì, Hoắc-hương, Sa-nhân, Chỉ xác hóa thấp, tiêu đàm ; Dùng Sinh-khương làm thang để chỉ nôn mửa. Mắc bệnh ác-trỡ, người xưa nay vốn Vị hư, đàm-ầm đình trẻ trong người, dùng thuốc này rất hợp.

GIA VỊ ÔN ĐỞM THANG

(Thiên-kim-phuong – số 3)

Trần bì               2 động cân

Bạch phục linh   2″

Chi thực             2″

Hoàng cầm         2″

Mạch đông         2″

Chế bán hạ          2″

Cam thảo (chích) 1″

Trúc như              2″

Hoàng liền            1″

Lô Căn                  2″

Sinh Phương         5 phiến

Sắc 3 bát nước lấy 1 bát uống nóng

DẪN GIẢI

-Trần-bì, Bán-hạ, chỉ-thực, Trúc-nhự vận-trung hóa-đàm; Hoàng liên, Hoàng – cầm, thanh Vị, giải nhiệt; Phục linh, Lô-căn : tuyền đạt phế khí, Mach-đông hòa nhuận phế âm. Dùng Sinh  khương làm thang đề chỉ thổ. Bệnh ác-trở do Vị nhiệt mà ra, dung bài này rất hợp.

 

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA
ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PHỤ KHOA: CÓ THAI NÔN MỬA NHIỀU

Theo:”Đông Y thực hành Phụ Khoa” của Lê Cường 1952.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.