Dịch não tuỷ

Loading...

Đơn vị

Đẻ non

Sơ sinh

Loading...

Trẻ nhỏ

Thanh niên

Người lớn

Thành phần tế bào:

Không mà và trong

Đa nhân

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-100×106

(0-100)

0-70×106

(0-70)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Lympho bào

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-25×106

(0-25)

0-20×106

(0-20)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

Hồng cầu

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-1000×106

(0-1000)

0-800×106

(0-800)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

Đạm

mg/l

(mg/dl)

400-3000

(40-300)

450-1000

(45-100)

100-200

(10-20)

150-300

(15-30)

100-450

(10-45)

Đường

mmol/l

(mg/dl)

1.7-4.4

(30-80)

3.5-4.4

(60-80)

2.3-3.9

(40-70)

2.8-4.0

(50-72)

IgG

mg/l

(mg/dl)

8-64

(0.8-6.4)

8-64

(0.8-6.4)

5-54

(0.5-5.4)

<15%

Dịch não tuỷ bình thường có 0-5 HC/mm3, nhưng có thể lên đến 50 mà vẫn không có bất thường.

Glucose dịch tuỷ não bất thường khi <50% mức glucose máu.

Loading...

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.