Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?

 Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?
Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?

Khác biệt giữa đường niệu của nam và nữ là ở niệu đạo. Niệu đạo của nam bắt đầu từ cổ bàng quang đèn miệng ngoai niệu đao. dài khoảng 17 – 20cm, đường kính 8mm, có thế chia ra niệu đạo trước và niệu đạo sau. Niệu đạo trước gồm dương vật, bìu dái; niệu đạo sau bao gồm phần mò và tuyến tiến liệt. Niệu đạo trước bắt đầu từ miệng ngoài niệu đạo đến bìu dái, dài khoảng 15cm. mặt ngoài được bao bới thể xôp và có thể hoạt động. Niệu đao sau từ phần mô đến cổ bàng quang, (lài khoảng 4cm, phần mó ngắn nhát, dài khoang lem, là đoan cố định nhât và khá mỏng manh.

 Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?
Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?

Trên phương diện giái phẫu, niêu đạo của nam có 3 đoạn : phấn khá hẹp và phần nơ rộng. Phần tương đôi hẹp lán lươt nằm ơ miệng ngoài, phần mô và miệng trong niệu đạo. Phần nơ rộng nằm ở hốc dạng thuyền, hành niệu dạo và tuyến tiền liệt. Toàn bộ niệu đạo còn có 2 đoạn cong hình chữ s, đoạn cong thứ nhát nằm ở phần mò niệu đạo gọi là khúc cong dươi xương mu, đoan cong thứ hai nằm ơ phần trươc xương mu gọi là phan cong trươc xương mu.

 Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?
Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?

Niệu đạo của ntì rất ngắn, dài khoảng 2,5 – 5cm, đương kính không khác xới niệu đạo nam bao nhiêu (khoảng 8mm), nhưng niệu dạo của nữ dề nở ra, có thể ròng đên 10 – 13cm. khòng có khúc cong. Từ bàng quang đến miệng ngoài niệu dạo có thể chia ra 3 đoạn trên, giữa, dươi.

 Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?
Đường niệu của nam và nữ có đặc điểm gì?

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.