VIÊM KẾT MẠC CẤP

急性结膜炎

jíxìng jiémóyán

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

1. Ngoại cảm phong nhiệt

Hướng tri:

Sơ phong tiết nhiệt, tiêu sưng định thống.

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

Phương huyệt:

Toản trúc, Thái dương, Khúc trì, Hợp cốc .

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

Thao tác:

Khi châm huyệt Toán trúc mũi kim hướng tới huyệt Tình minh, với thủ pháp bổ niệm chuyến, huyệt Thái dương dùng kim tam lăng châm cho ra máu, còn các huyệt khác dùng tả pháp niệm chuyển, lưu kim 15 phút.

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần. 10 Vân là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

2.Can đởm hoa thịnh

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

Hướng trị: 

Thanh đởm can hỏa.

Phương huyệt:

Đồng-tử liêu, Thái dương, Hợp cốc , Hành gian , Hiệp khê (cả hai bên).

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp niệm chuyển để tả, lưu kim 15 – 20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

Tham khảo

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

1. Viêm kết mạc:

-Phong trì, Thái dương. Họp cốc (Phụ: Tình minh, Suất cốc).
-Phong trì, Toản trúc, Tình minh, Thai dương, Hợp cốc, Quang minh, kích thích vừa (Trung Quốc châm cứu học).

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

-Ty-trúc không, Đồng-tử liêu, Dương bạch, Tình minh, Tứ bạch, Đại lăng, Hợp cốc, Nghênh hương, Dương khê, Địa Ngũ-hội, Hàm yến, Thiên trụ, Phong trì, Đại chùy, Thân trụ, Can du, Tỳ du (Tân châm cítu học)
-Thần đình, Thượng tinh, Tín hội, Tiền dính, Bách hội (xuất huyết), Quang minh, Địa Ngũ-hội (Y học cương mục)
– Thái dương (xuất huyết), Đại tiểu Cót không (cứu) (Ngọc long kinh – Bàn thạch Kim trực thích hí truyền)
-Hợp cốc, Nhị gian, Can du. Túc Tam-lý (đều cứu) (Thần cứu kinh luân).

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

* Phụ:

2. Viêm mắt do điện quang:

-Hợp cốc, Phong trì, Thái dương (Phu: Tình minh, Toản trúc, Tứ bạch, Quan minh) (Châm cứu học – Thượng Hải)
-Hợp cốc, Thái dương (Tứ bạch), kích thích vừa (Thường dụng tân y liệu pháp thủ sách).

VIÊM KẾT MẠC CẤP
VIÊM KẾT MẠC CẤP

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.