Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

1. Phong hàn lấn biểu

Hướng tri:

Sơ phong giai biểu, lý khí chỉ thống

Phương huyệt:

Phong trì, Khúc trì, Liệt khuyết, Phong mồn, Thứ liêu  hoặc Bàng-quang du, ủy trung, Đại chùy  hoặc Đào đạo.

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

Thao tác:

Ngồi hoặc nằm sấp, sau khi đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp để tả, lưu kim 20 –
30 phút, có thể kết hợp thêm bầu ở lưng hoãc thắt lưng.

2. Phong thấp tý trở

Hướng trị:

Ôn kinh tán hàn, hóa thấp thông lạc

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

Phương huyệt:

Đốc du, Vị du, Bàng-quang du , ủy dương hoặc ủy trung (ca hai bên).

Thao tác:

Nằm sấp sau khi đắc khí, dùng thú pháp đ’ê tháp để tà , lưu kim 15-20 phút, có thể gia bầu ở lưng hoặc thắt lưng.

3. Khí huyết bất hòa

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

Hướng trị:

Lý khí hòa lạc

Phương huyệt:

Chi cấu , Túc Tam-lý , Tỳ du , Tam-tiêu du (cả hai bên)

Thao tác:

Ngồi châm, sau khi đác khí xong, dùng thủ pháp đề tháp niệm chuyển để bổ, lưu kim 20 – 30 phút, vùng thắt lưng có thể bầu.

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

4. Lao tốn Thận hư

Hướng trị:

ôn bổ Can Thận

Phương huyệt:

Thận du, Quan-nguyên du , Yêu nhãn, Phục lưu, Dương Lăng-tuyền.

Thao tác:

Ngồi hay nằm sấp sau khi đác khí, dùng thú pháp đê tháp niệm chuyển, lưu kim 20 – 30 phút. Có thế gia thêm ôn châm hoặc cứu.

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

5. Chấn thương ứ huyết

Hướng tri:

Lý khí chì thống, hoạt huyết hóa ứ.

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

Phương huyệt:

A-thị-huyệt ở vùng thắt lưng, Yêu-thống huyệt, ủy trung (cả hai bên). Thủy cấu.

Thao tác:

A-thị-huyệt dùng kim thất tinh gỏ mạnh cho rướm máu rồi gia bầu để khử ứ.

Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng
Đông Y chữa bệnh Thoát vị Đĩa Đêm: Đau Thắt Lưng

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.