Search by category:
Học thuộc bài thuốc

Cách nhớ học thuộc bài Tiểu kiến trung thang, Huyết phủ trục ứ, Bổ dương hoàn ngũ thang

Tiểu kiến trung thang

Quế chi thang +di đường

Huyết phủ trục ứ thang

Tứ vật đào hồng+cát cánh(dẫn thuốc lên trên)+ngưu tất( xuống dưới)+sài hồ+chỉ thực+cam thảo

Bổ dương hoàn ngũ thang

Hồng hoa xích thược xuyên khung

Đào nhân quy vỹ địa long hoàng kỳ

Post Comment