Search by category:
Hồi sức cấp cứu

Sốc điện

Sốc điện

Sốc điện là biện pháp dùng dòng điện đi qua thành ngực gây khử cực đồng thời toàn bộ các tế bào cơ tim, tạo điều kiện cho trung tâm tạo nhịp (nút xoang) trở lại kiểm soát nhịp tim.

Phân loại: 2 loại

-Phá rung tim (Defibrillation)

-Đảo nhịp tim (Cardioversion)

Chỉ định sốc điện:

+ Phá rung tim:

Rung thất

Nhịp nhanh kịch phát thất + Đảo nhịp tim:

Nhịp nhanh kịch phát trên thất

Rung cuồng nhĩ nhanh

+Chỉ định sốc điện trên ECG:

Rung thất:

Cuồng thất:

Rung nhĩ

Cuồng nhĩ

Rung thất

H/C W – P – W

Loạn nhịp nhanh chậm

Nhịp nhanh kịch phát trên thất

+ Biến chứng sốc điện

-Bỏng

-Điện giật

-Ngừng tim

-Tắc mạch

-Rung thất sau đảo nhịp tim

Post Comment