Search by category:
Phương tễ

Cấp cứu Hy diên tán

Cấp cứu Hy diên tán

Thành phần:

Trư nha Tạo giác 4 quả

Bạch phàn 12g

Cách dùng: Tán thành bột nhỏ. Nếu bệnh nhẹ có thể uống 2 – 5g, bệnh nặng uống 3 thìa, hòa vào nước nóng mà uống.

Công dụng: Khai khiếu, bắt nôn mửa.

Chủ trị: Trúng phong bế chứng, đờm dãi tắc đầy, trong họng có tiếng đờm sục sục, người mê man không nói được, mạch thì hoạt thực mà có lực.

Phân tích phương thuốc: Trong phương, Tạo giác cay có thể khai khiếu, mặn có thể tẩy chất bẩn, có thể tẩy trừ chứng đờm đục nhờn; Bạch phàn chua đắng mà dũng tiết, làm mềm được đờm dính đặc, đồng thời có công dụng khai bế tắc, bắt nôn mửa. Đối với chứng phong bế, chứng đờm dãi đầy tắc, trở ngại đến việc hô hấp, trở tắc khí cơ, có thể áp dụng bài này làm cho đờm lỏng và nước dãi chảy a, họng được thông lợi rồi sau dùng những bài thuốc khác thích đáng mà chữa. Bài này thuộc loại thuốc công phạt, là thuốc để cấp cứu, cho nên chỉ thích hợp với chứng thực. Nếu là trúng phong thoát chứng, hoặc là âm kiệt mà dương bốc lên, hoặc là chứng đối dương đờm vít lấp thì cấm dùng.

Post Comment