Search by category:
Phương tễ

Diêm thang thám thổ phương

Diêm thang thám thổ phương

Thành phần: Muối ăn

Cách dùng: Dùng 3 bát nước muối cực mặn, uống nóng 1 bát móc bụng cho thức ăn mửa ra hết, không mửa thì uống nữa, mửa xong lại uống tiếp, mửa đến 3 lần thì thôi, sẽ yên tĩnh.

Công dụng: Làm nôn mửa thức ăn cũ.

Chủ trị: Chứng can hoắc loạn, muốn mửa không mửa được, muốn ỉa không ỉa được. Chứng thức ăn cũ thích trệ không tiêu, mửa không được, ỉa không được.

Phân tích phương thuốc: Phương thuốc này dùng nước muối uống rồi móc họng cho mửa, toàn ở chỗ vị cực mặn để kích thích cho nôn mửa. Trung lộ nói: “Mặn thì hạ được khí, mặn quá thì kéo nước dãi tụ lại trên lồng ngực làm cho nôn mửa ra”. Chứng can hoắc loạn là do thức ăn cản trở ở giữa, khí cơ không lưu lợi được nên ngực bụng đầy trướng, dùng bài này làm cho nôn mửa, thức ăn không tiêu hóa sẽ theo lên mà ra ngoài. Nếu sau khi uống mà không mửa thì lại cho uống nước muối nữa rồi dùng tay móc họng giúp cho nôn mửa.

Ứng dụng lâm sàng: Ngày nay dùng điều trị ngộc độc thức ăn, chất độc còn đọng lại trong dạ dày.

Post Comment