Search by category:
Tác dụng thuốc

Các thuốc chống nấm phụ khoa

Các dạng kem, viên trứng và dạng khác có chứa một dẫn chất imidazol và các viên trứng có nystatin đều có hiệu quả trong chữa bệnh nấm Candida sinh dục nữ. Điều trị chống nấm đường tiêu hoá có thể cần khi bị bệnh nấm phụ khoa dai dang và khó trị; cần chữa cho cả bạn tình dù không có triệu chứng.

CÁC DẪN CHẤT IMIDAZOL Butoconazol

Gynomyk ® (Cassenne). Econazol

Gyno-Pévaryl ® (Janssen – Cilag). Isoconazol

Fazol G ® (Fournier).

Miconazol

Gyno-Daktarin ® (Janssen – Cilag). Omoconazol

Fongarex ® (Besins – Isovesco). Tioconazol

Gyno- Trosyd ® (Pfizer).

CÁC POLYEN Nystatin

Mycostatine ® (Squibb).

NHÓM KHÁC Polyvidon iod

Bétadine ® (Asta);

Poliodine ® (Bacbezat).

THUỐC PHỐI HỢP CHẾ SAN

Amphotericin B+tetracyclin

Amphocycline ® (Squibb). Nystatin+nifuratel

Mycomnes ® (Fumouze).

Post Comment