Search by category:
Xét nghiệm máu

Test dung nạp glucose

Test dung nạp glucose

Glucose mao mạch

(mmol/l)

Glucose tĩnh mạch

(mmol/l)

Tiểu đường

Khi đói

>8.0

>8.0

2 giờ sau glucose

>12.2

>11.0

Rối loạn dung nạp đường

Khi đói

<8.0

<8.0

2 giờ sau glucose

8.9-12.2

8.0-11.0

Post Comment