HUYỆT SÙNG CỐT

崇骨穴
EP 57 Chóng gǔ xué

HUYỆT SÙNG CỐT
HUYỆT SÙNG CỐT

Xuất xứ của huyệt Suyễn Tức:

«Tập thành».

Đặc biệt của huyệt Suyễn Tức:

Kỳ huyệt

Tên Hán Việt khác của huyệt Suyễn Tức:

Chùy đỉnh, Thái tô.

HUYỆT SÙNG CỐT
HUYỆT SÙNG CỐT

Mô tả của huyệt Suyễn Tức:

1. VỊ trí xưa:

Ở trên huyệt Đại chùy, nơi khớp cổ nhỏ là huyệt (Tập thành).

2. Vị trí nay:

Khi điểm huyệt, ngồi thẳng đầu hơi nghiêng cúi tới trước hoặc ngồi cúi đầu xuống, huyệt ở giữa gai cột sống cổ thứ 6 – 7 ở chính giữa cột sống.

Tác dụng trị bệnh của huyệt Suyễn Tức:

 

cảm mạo, sốt rét, cứng cổ, viêm khí quản, động kinh.

Phương pháp châm cứu:

Châm thẳng, sâu 0,5 – 1 thốn.

HUYỆT SÙNG CỐT
HUYỆT SÙNG CỐT

Tham khảo của huyệt Suyễn Tức:

1. «Âu ấu tâm thư» ghi rằng: “Động kinh rên như dê kêu, cứu phía trên huyệt Đại chùy 3 lửa”.
2. «Trung Quốc châm cứu học» ghi rằng:
“Chùy đính còn gọi là Thái tổ, ở giữa đốt sống cổ thứ 6 và 7. Châm 3 phân. Cứu 7 lửa. Chủ trị sốt rét”.
3. «Châm cứu khổng huyệt cập kỳ liệu pháp tiện lãm» ghi rằng: “Sùng cót là kỳ huyệt. Châm sâu 3 – 4 phân. Cứu 3 – 7 lửa. Chủ trị cảm mạo, sót rét, lao phổi, co rút vùng cổ gáy”.
4. Huyệt Sùng cốt, trong “Trung Quốc châm cứu học” còn ghi là Chùy đính, Thái tổ.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.