Search by category:

DẠ DÀY XOẮN Là bệnh chứng dạ dày bị xoắn chung quanh trục dọc của nó. Triệu Chứng Xoắn cấp tính: bụng đau dữ dội, bài tiết nhiều nước miếng,…