Search by category:

Lây truyền Có nguy cơ lây truyền HIV nếu một người không nhiễm tiếp xúc với máu, tinh dịch hoặc dịch âm đạo của một người nhiễm HIV. Theo các…

Giới thiệu Từ năm 1996, việc tối ưu hóa phác đồ điều trị ARV đã khiến chất lượng cuộc sống và thời gian sống của bệnh nhân được cải thiện…

Các bệnh nhân HIV cũng thích đi du lịch. Ở châu Âu và Mỹ, hàng năm có 10-15% số bệnh nhân HIV đi du lịch tới các vùng nhiệt đới…

Các ước tính mới đã thay đổi đáng kể con số ước tính số người nhiễm HIV toàn cầu (UNAIDS 2007). Con số ước tính hiện nay là khoảng 33.2…

Có một số đường lây truyền HIV. Những đường lây truyền này đã được xác định rõ (xem thêm “Dự phòng sau phơi nhiễm”). HIV có thể được lây truyền…