Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

1. Can dương thượng khang

Hướng trị:

Bình Can tiềm dương, thanh hỏa tức phong.

Phương huyệt:

Thái xung, Thái khê , Phong trì, Nội quan .

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

Thao tác:

Ngồi hoặc nằm ngửa, sau khi châm đắc khí xong dùng thủ pháp đề tháp niệm chuyển để tả.

2. Đàm trọc trung trở

Hướng trị:

Kiện Tỳ hòa Vị.

Phương huyệt:

Trung quản, Chương môn, Túc Tam-lý, Âm Lăng-tuỳên, Phong long.

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

Thao tác:

Như trên.

3. Thận tinh bất túc

Hướng trị:

Bổ Thận trợ dương hoặc bố Thận dục âm.

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

Phương huyệt:

Thận du, Tam-tiêu du , Phục lưu , Liệt khuyết, Mệnh môn, Quan nguyên. Thiên về dương hư dùng ôn châm hoặc cứu cách vải.

4. Âm hư dương kháng

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

Hướng trị:

Dực âm tiềm dương

Phương huyệt:

Tam-àm giao, Chiếu hai, Thần môn, Quan nguyên, Bách hội, Phong trì.

Thao tác:

Như trên.

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

5. Khí huyết lưỡng hư

Hướng trị:

Bổ trung ích khí.

Phương huyệt:

Trung quản, Kiến lý , Chương môn, Túc Tam-lý , Cách du hoặc Tỳ du, Vị du , Cao-hoang du , Cách du .

Thao tác:

Như trên.

Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình
Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.