Trang chủ Đông Y chữa hội chứng tiền đình

Đông Y chữa hội chứng tiền đình

  Đông Y chữa hội chứng tiền đình

  Hoa Mắt, chóng Mặt, đau Đầu dùng huyệt nào để chữa?

  Hoa Mắt, chóng Mặt, đau Đầu dùng huyệt nào để chữa?

  Hoa Mắt, chóng Mặt, đau Đầu dùng huyệt nào để chữa? Công Năng Phối Hợp: Âm Cốc là Hợp huyệt thuộc Thủy của Thận kinh, có...
  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH DO HỘI CHỨNG BANTI

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH DO HỘI CHỨNG BANTI

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH DO HỘI CHỨNG BANTI Biện chứng Đông y: Can Tỳ ứ trệ, vinh huyết suy hư. Cách trị: Sơ Can lý...
   Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

   Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

     Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Biện chứng Đông y: Can Thận khuy hư, Tỳ hư thấp khốn Cách trị: Tư bổ Can...
  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH   Biện chứng Đông y: Tỳ hư thấp thịnh, lâu ngày thành đờm, đờm dộng sinh phong, phong hợp...
  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Biện chứng Đông y: Đờm thấp trung trở, Vị thất hoà giáng, uất phát nhiệt, hiệp với...
  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Đờm trọc nội sinh, hiệp với phong quấy nhiễu bên trên. Cách trị: Hoá đờm thông...
  ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TlỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

  ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TlỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

  ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TlỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Vón có dờm ẩm nội đình, khí thanh dương không đưa lên trên...
  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH   Biện chứng Đông y: Trung tiêu hư hàn, đờm ẩm tràn lên trên. Cách trị: Bổ hư ôn...
  CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y

   CHỮA HỘI CHỨNG TIỂN ĐÌNH BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Can dương thượng kháng, đờm hoả quấy nhiễu bên trong. Cách trị: Bình Can...
   ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

   ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

   ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Biện chứng Đông y: Phong Đờm quấy nhiễu bên trên. Cách trị: Bình Can tiềm dương, hoá đờm chỉ huyễn. Đơn...
  HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Biện chứng Đông ỵ: Can Thận âm hư, Can dương thượng kháng, tuỷ hải không được sung dưỡng. Cách trị:...
  Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

  Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình

  Đông Y chữa Hội chứng Tiền Đình 1. Can dương thượng khang Hướng trị: Bình Can tiềm dương, thanh hỏa tức phong. Phương huyệt: Thái xung, Thái...
  HUYỀN VỰNG DO CHÍNH KHÍ HƯ

  HUYỀN VỰNG DO CHÍNH KHÍ HƯ

  HUYỀN VỰNG DO CHÍNH KHÍ HƯ A- NGUYÊN VĂN : Cố tà chi sở tại, giai vi bất túc. cố thượng khí bất túc, não vỉ...
  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

    BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Công thức: Huyền sâm                      16g   ...
  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH Công thức: Chích thục                 32 gam       ...
  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH

  CÁC BÀI THUỐC CHỮA HỘI CHỨNG TIỀN ĐÌNH (HUYỄN VỰNG) BÀI 1 Đỉnh nghĩa: huyễn là trước mắt tối sầm, vựng là đầu óc xoay chuyển, chứng...