VỎ HÀU (MẪU LỆ)

VỎ HÀU (MẪU LỆ)
VỎ HÀU (MẪU LỆ)

Mẫu Lệ (Vỏ Hàu) là cái gì?

Vỏ Hàu (Mẫu Lệ) là : Vỏ của con Hàu Biển.

Đọc tên khác của Vỏ Hàu:

Hào sơn                                 Hào phủ

Tản mẫu lệ                            Hào

 

Tính vị:

Khi bình, hơi lạnh, vị mặn, không độc.

Đoán mẫu lệ

Công hiệu:

Công hiệu của mẫu lệ trừ được khí nóng nực ẩm ướt, tiêu được đờm tích kết khối, chỉ được chứng đi ly đã lâu. Tính nó sáp đại tiểu trường, người đàn ông bị lao thương hư tổn, di tinh, mộng tinh hay người đi đái đục (nước trắng như nước gạo) vì nó bổ được thận chính được khí, chữa được người đàn bà bị chứng băng huyết xích bạch đới hạ.

Xét ra vỏ hầu trị về chứng hư nhược mà đau bụng nên các nhà hay dùng làm thuốc đau bụng, nhất là những chứng đau bụng úa thổ ra nước chua, vì nó có tính rút nước xuống làm cho nước lạnh đọng lại đã lâu phải tiêu xuống cùng với các mạch nước.

Vả lại nó có chất vôi hay trị được nước đọng thành chua thối, vì nó có chất nặng, hay nen được êm xuống khỏi được cả chứng đau nữa, nó lại có tính chất hay giữ gìn cho mồ hôi ít ra, và nó có tính giữ vững tinh khí sáp lại.

Dùng Địa hoàng giúp sức cho nó thì có thể ích được tinh mà vững được thận, chỉ được chứng đi tiểu luôn, vì nó là vị thuốc của thận kinh rồi.

VỎ HÀU (MẪU LỆ)
VỎ HÀU (MẪU LỆ)

Cách chế:

Dùng nước muối nấu một đèm, sau mới cho vào mà đốt rồi tán ra thành bột để mà dùng.

Bối mẫu làm sứ, tính nó ghét Ma hoàng, Ngô thù tân di, nó được Cam thào, Ngưu tất, Viễn chí, Xà xàng tử thi càng hay.

Thịt nó chú trị chứng hư tổn điều trung giải được chứng đan độc, ăn được nhiều khiến cho người ta nhan sắc vui tươi đẹp đẽ, nướng ở trên than lửa để cho nó sôi lên rồi bỏi vỏ đi mà ăn, hoặc là dầm giấm gừng ăn tươi cũng tốt.

Những người ở chốn hài tần cho là một mỹ vị. Nhưng đàn ông mà ăn nó nhiều thi sẽ khiến nên một nam tứ tuấn tú mà không râu.

VỎ HÀU (MẪU LỆ)
VỎ HÀU (MẪU LỆ)

Những phương giản dị mà hiệu nghiệm.

Một phương chữa người bị chứng tâm thận đều hư, cho nên sinh ra chứng mồ hôi trộm.

Dũng Mẫu Lệ củng với Sinh địa hoàng và Hoàng kỳ, Long nhăn, Ngũ vị tử, Toan táo nhân, Mạch môn đông, Bạch thược dược, Phục thần, Hoàng bá, Đương qui liệu lượng mà phân phối quân thần tá sứ, cân tất cả chừng 3, 4 lạng, nước nấu kỹ 3 lần, lấy tất cả chừng 2 bát rưỡi, rồi hâm nóng lại chia ra làm 3 lần mà uống trước khi đi ngủ.

Một phương chữa người bị chứng nằm ngủ mơ thấy người ta mà đã ra tinh, hay là người bị chứng tiết tinh thì nặng hơn.

Dùng Mẫu Lệ cúng vói Hoàng bá, Đương qui, Ngũ vị tử, Sinh địa hoàng, Sơn thù du, Cẩu kỷ tử, Xa tiền tử, Sa uyển tật lệ, Liên tu, Đỗ trọng, và gia Ngưu tất một chút thôi, thì có thể chú trị được cả chứng xích bạch trọc, chứng nước đái đi ra đỏ, hoặc đục như nước gạo, dùng nước sắc kỹ mà uống như đã nói ở trên, khi cân thuốc cần phải liệu lượng phân phối quân thần tá sứ cho đúng thì dùng thuốc mới hay.

Một phương chữa người đàn bà bị chứng băng trung hạ huyết, hay là chứng Xích bạch đới hạ (chứng ra rớt đỏ, rớt trắng).

Dùng Mẫu Lệ chế kỹ, cùng với Địa hoàng, Hoàng bá, A giao, Mộc nhỉ, rượu và nước tiểu tẩm Hương phụ mà sao đen. Bạch thược dược, Địa du. Mạch môn đông, Tục đoạn, Thanh hao, Miết giáp, Bồ hoàng, chiếu theo cách thức phân phối quân thần, rồi dùng nước săc mà uống như đă nói ở trên.

Một phương có ý thu, về nhứng phần dương khí phù việt, nó làm cho bèn chật lại những chỗ đã thoát xuất, m*i lại có thể trấn định được kinh giản, và hay trừ được nhứng khí bí rắn chác ở trong lòng ngực.

Dũng Mẫu lệ cùng với Long cốt chế kỹ đều tán ra ‘thành bột nhỏ, rồi gia thêm vào với những thang Sài hồ, Quế chi thang, cùng với những thang ấy mà uống thì hay lắm.

Xuất ớ Trọng cánh phương

Lại một phương nứa cũng chữa bệnh như trên.

Dùng Mẫu Lệ chế kỹ cũng với Ma hoàng căn, Xà sàng tử, đều làm ra bột, dùng bài này lại có thể chữa được chứng ra mồ hôi ở những nơi âm u chỗ kín.

Xuất ở Tang khí phương

Một phương chữa những người bị chứng hư lao làm ra bệnh ra mồ hôi trộm.

Dùng Mẫu lệ làm ra bột nhỏ cũng với Ma hoàng căn, Hoàng kỳ cũng đều làm ra bột, mỗi lần uống 2 đồng cân, nếu muốn dùng nước sắc kỹ mà uống cũng hay.

Xuất ớ Bán sự phương

Một phương chữa những người bị chứng thương hàn truyền kinh, hóa thành bách hợp bệnh, hầu như rét mà không phải rét, như là nóng nhưng mà không phải nóng, muốn nằm nhưng không thể nào nằm xuống được, muốn đi mà không thể đi được, muốn ăn nhưng không thể ăn vào được, miệng thì đắng, tiểu tiện đi ra nó đỏ như màu, hễ động đến uống thuốc là thổ ra, lại biến thành chứng khát đã lâu mà chữa chưa khỏi.

Dùng Mẫu lệ nướng kỹ tán ra thành bột lấy 2 lạng, Quát lâu căn 2 lạng, làm ra bột hòa đều mỗi lần uống 2 đồng cân dùng nước cơm đều hòa vào mà uống, mỗi ngày uống 3 lần.

Xuất ớ Trương Trọng Cảnh kim quĩ ngọc hàm phương

Một phương chữa người bị chứng thủy bệnh phát ra âm nang sưng to như quả bong bóng.

Dùng Mẫu lệ bột chế rồi 2 lạng, Can khương sao kỹ 1 lạng, đều nghiền ra bột, hòa vào vói nước mát cho nó hơi đằng đặc mà bôi phết vào chỗ sưng độ một chốc đã thấy âm nang bốc nóng lên như lửa, hẻ khô thì lại bôi vào lớp khác, bao giờ tiểu tiện đi lợi được nhiều ấy là khỏi ngay.

VỎ HÀU (MẪU LỆ)
VỎ HÀU (MẪU LỆ)

Lại một phương nứa cũng chữa bệnh như trên.

Dùng nước cốt hành sống hòa vào với bột gạo cùng vói bột Mẫu lệ mà bôi phết, nếu phải là tiểu nhi thì không dùng Can Khương.

Cô kim lục nghiệm phương

Một phương chữa được nhất thiết đàn ông hay đàn bà con gái bị chứng loa lịch, mụn mọc ở cổ như chuỗi tràng hạt.

Dùng Mẫu lệ đốt cháy làm ra bột lấy 4 lạng, bột Huyền sâm 3 lạng, bột Cam thảo 1 lạng, dũng bún sống luyện làm hồ mà viên, viên to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 30 viên, uống thang bằng rượu mỗi ngày uống 3 lần, uống hết được chỗ thuốc này là bệnh khỏi tuyệt gốc, vả lại cũng không cứ rằng, là chưa vỡ, hay là đã vỡ rồi, đều dùng được cả.

Xuất ớ Kinh nghiệm phương

Một phương chữa người đàn bà hoặc con gái có kinh nguyệt cứ ra lai rai không hết.

Dũng Mầu lệ đốt cháy làm ra bột, hòa vào với bột gạo nhỏ và giấm luyện dẻo đều vê thành thoi rồi lại đem đi nướng, mói nghiền ra bột, dùng giấm gạo hòa vào vói bột. Ngải diệp nấu thành cao có thể viên được thì viên, viên to bằng hạt ngô, mỗi lấn uống, 2, 3 mươi viên, dũng giấm gạo làm thang mà uống.

Xuất ớ Phố tế phương

Một phương chữa người bị chứng sốt rét có báng tích.

Dùng Mẫu lệ đốt cháy làm ra bột cùng với Đỗ trọng 2 thứ bằng nhau, đều làm ra thành bột, luyện mật làm hồ mà viên, viên to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 30 viên, uống thang bằng nước nóng.

Bài này cũng có thể chữa được cả những khí hư làm ra bệnh mồ hôi trộm.

Phố tê phương

Một phương chứa người sản hậu bị chứng ra mồ hôi trộm.

Dũng Mẫu lệ đốt cháy làm ra bột, cám gạo tiểu mạch sao vàng 2 thứ bằng nhau, đều làm ra bột, mỗi lần dùng, lấy nước luộc thịt lợn đều hào vào mà uống.

Xuất ớ Kinh nghiệm phương

Một phương chữa người bị chứng tiêu khát cứ uống nước hoài mà không đã khát, mỗi ngày càng gầy còm ốm yếu mâi ra. Ngày tháng chạp, hoặc ngày đoan ngọ, dùng đất sét vàng nhào cho thật dẻo mà bao bọc lấy Mẫu lệ mà đốt cho nó cháy đỏ bỏ đất đi chi dùng Mẫu lệ, rồi nghiền ra thành bột, mỗi lần uống 1 đồng cân, nhưng phải dùng con cá giếc tươi còn sống nấu lấy nước rồi hòa với thuốc bột vào mà uống, chỉ chừng 2, 3 lần là khỏi.

Xuất ớ Kinh nghiệm phương

Một phương chữa người sau khi bị chứng bệnh nặng khi đã khỏi rồi, lại phát ra chứng máu cam.

Dùng Mẫu lệ 10 phần, Thạch cao 5 phần đều làrn ra bột, mà uống vói rượu 3 đồng cân, hoặc là muốn dùng mật mà viên uống cũng được, mỗi ngày chỉ uống 3 lần.

Tửu hiệu phương

Một phương chữa chứng tiểu tiện đi ra khó khăn, coi bộ lại thấy đau buốt đã uống thuốc chửa về huyết không khỏi.

Dùng Mẫu lệ đốt cháy làm ra bột, cùng với Hoàng bá sao qua 2 thứ bằng nhau, cũng làm ra bột hai thứ hòa đều vói nhau, mồi lần uống 1 đồng cân, nước nấu Tiểu hồi hương làm thang mà uống rất hay.

Xuất ớ Y học tập thành phương

Một phương chữa chứng tiểu tiện đi nhiều, đi luôn.

Dùng Mẫu lệ 5 lạng đốt cháy ra than tán ra bột lại dùng nước tiểu 3 bát nấy kỹ còn 2 bát chia ra lâm 3 lần mà uống rất là thần diệu.

Càn khôn sinh ý phương

Một phương chửa người bị chứng mộng tinh mà đại tiện thì lại đi đường tiết.

Dùng Mẫu lệ đốt làm ra bột, dung giấm làm hồ mà viên to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 20 viên, uống với nước cơm, mồi ngày uống 2 lần.

Xuất ở Đan khê phương.

Một phương chữa người bị đứt tay chân hay là người bị đâm chém ra huyết nhiều.

Dũng Mẫu lệ đốt làm ra bột mà rịt vào chỗ vết thương là khỏi.

Xuất ớ trửu hậu phương

Một phương chữa người bị vết thương đứt chân tay bị nước hay là bị độc đến nỗi chân tay thân thể cứng thẳng không nói năng gì được tưởng như là chứng trúng phong nhưng không phải đâu, đó chì là chứng phá thương phong thấp khí.

Dũng Mẫu lệ đốt làm ra bột hòa vào với rượu nóng mà đổ cho người ta 2 đồng cân thuốc bột này.

Nhưng ở bên chỗ vết thương cũng phải dùng bột ấy mà đắp vào đấy rất hay.

Xuất ớ Tam nhân phương

Một phương chứa người bị chứng mụn mọc ở đằng sau lưng, gọi là chứng phát bối, nhưng đây phải là lúc mới phát lên.

Dung cổ bí phấn hôi tức là Mẫu lệ đốt cháy tán thành bột nhỏ.

Dùng lòng trăng trứng gà hòa đều mà bôi đắp vào chung quanh chỗ mụn sắp lên đỏ, cứ bôi luôn luôn là bớt. Đã từng kinh nghiệm rất hay.

Xuất ớ Thiên kim phương

Một phương chưa người bị chứng ung thư mới sưng chưa thành hẳn.

Dùng Mẫu lệ đốt làm ra bột hòa với lòng trắng trứng gà mà bôi luôn luôn. Hề khô lại đổi mới.

Dùng bài này có thể rút được độc không phát bối, không phát to lên được nứa.

Xuất ớ Diêu tăng viên tập nghiệm phương

VỎ HÀU (MẪU LỆ)
VỎ HÀU (MẪU LỆ)

Một phương chứa người bị chứng giáp thư mụn mọc ở móng chân móng tay lâu ngày thối nát đau nhức, thịt lòi cả ra ngoài móng. Nó mọc ngoài móng chân móng tay, mú máu chảy ra hoài lâu ngày không khỏi.

Dùng Mẩu lệ chọn lấy đầu dày hơn nghiền sống làm ra bột mồi lần uống 2, 3 đồng cân.

Dùng rượu và nước để nấu hồng hoa làm thang mà uống, mỗi ngày 3 lần. Nhưng ở ngoài cũng phải dùng thuốc bột này mà rắc vào đó luôn thì mói chóng khỏi.

Xuất ở Thắng kim phương

Một phương chữa người bị da mặt nhám đen, dùng Mẫu lệ nghiền ra bột nhỏ, luyện mật làm hồ mà viên to bằng hạt cây ngô đổng, mỗi lần uống 30 viên với nước sôi ngày 1 lần. Nhưng phải dũng cả thịt nó đem nướng chín mà ăn rất tốt.

Xuất ớ Phổ tế phương

Dụng lượng:

Mỗi khi dùng Mẫu lệ thì nên dùng nó từ 3 đồng cân đến 1 lạng.

Trường hợp phải kiêng Mẫu lệ.

Phàm những người xưa nay vốn đã hư yếu, mà lại có chứng hàn, thì không nên dùng Mẫu lệ.

Tính nó ghét Ma hoàng, Tàn ri, Ngô thù du, Mô sa. Tính nó khi được có Cam thảo, Ngưu tất, Viễn chí, Xà sàng tử thì càng tốt.

Bối mẫu làm sứ nó.

Mẫu lệ vì vị nó mặn cho nên dùng nó để làm cho tiêu tan những khí đầy ở trong lồng ngực. Nó lại hay tiết xuất được thủy khí ra, làm cho những chứng bĩ mãn phải tiêu, chỗ nào rán chắc phải mềm xuống.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.