Trang chủ Cây thuốc nam

Cây thuốc nam

  Cây thuốc nam

  NGỌN ANH TÚC 

  NGỌN ANH TÚC 

  0
  NGỌN ANH TÚC  罂粟 Yīngsù Ngọn non cây Anh Túc. Tính chất : Khí bình, vị cam, không độc. Tác dụng: Dùng nó làm món rau ăn thường có thể...
   ANH TÚC TỬ 

   ANH TÚC TỬ 

  0
   ANH TÚC TỬ  罂粟子 Yīngsù zi Đọc thêm các tên khác : Mề nang tử, Bạch mễ, Anh túc mễ, Ngự mễ Tượng cốc, Dương cồ mễ, Lệ xuân...
  KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG

  KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG

  0
  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM CHỮA CHẤN THƯƠNG Công thức: 1. Rễ si 50 gam 2. Huyết giác 50 gam 3. Quy vỹ 30 gam 4. Giây đau xương 50 gam 5. Nhục quế 25 gam 6....
  BÁCH THẢO SƯƠNG

  BÁCH THẢO SƯƠNG

  0
  BÁCH THẢO SƯƠNG  Tục gọi là nhọ nồi Đọc thêm các tên khác : Táo đột mặc Táo ngạch mặc Táo yên môi Táo môi Ngạch thượng mặc...
  BĂNG ĐƯỜNG

  BĂNG ĐƯỜNG

  0
  BĂNG ĐƯỜNG Đường phèn (SUGAR CONDY) Đọc thêm các tên khác : Kết tinh đường                         ...
  BỒ CÔNG ANH

  BỒ CÔNG ANH

  0
  BỒ CÔNG ANH 蒲公英 Tục gọi là cây diếp dại (TAEAXACU MOFFICINALE WĨGG) Đọc thêm các tên khác : cấu nậu thảo               ...
  BẠCH MAO CĂN

  BẠCH MAO CĂN

  0
  BẠCH MAO CĂN 白茅根 (Rễ cỏ tranh) IVPERATA AMN DIN ACEA) Đọc thêm các tên khác : Dã gian căn, Lan căn, Ty mẫu Địa cân căn, Như căn, Mạch...
   BẠCH LẠP (Sáp ong)

   BẠCH LẠP (Sáp ong)

  0
   BẠCH LẠP (Sáp ong) (CTỈÌE BLANCHE BEES WAX) Đọc thêm các tên khác : Hoàng lạp tức là sáp ong thơm và mềm dẻo Mạt lạp Tính chất: Khí...
  BẠCH BIỂN DẬU 

  BẠCH BIỂN DẬU 

  0
  BẠCH BIỂN DẬU  (Đậu ván trắng) (DOLĨCHOS LABLAB) Đọc thêm các tên khác : Duyên lỵ đậu Dáng song Nga mi đậu Biển đậu Bạch biển đậu Bạch nga mi đậu Sao biển đậu Tính...
  BẠCH LIỄM 

  BẠCH LIỄM 

  0
  BẠCH LIỄM  SIS SERJANIAC FOLIA) Đọc thêm các tên khác : Bạch tháo, Bạch căn, Thỏ bạch Bạch liềm, cản Côn lôn, Miêu nhi noãn, Kính thào Tính chất...
  BẠCH GIỚI TỬ

  BẠCH GIỚI TỬ 

  0
  BẠCH GIỚI TỬ  (SINAPIS ALBA) Đọc thêm các tên khác : Hồ giới, Thục giới Bạch lạt tứ, Thái chi Tính chất : Khí ôn, VỊ tân, không độc. Công...
  BẠCH ĐÀN HƯƠNG

  BẠCH ĐÀN HƯƠNG

  0
  BẠCH ĐÀN HƯƠNG (SANTALUM ALBUM L) Đọc thêm các tên khác : Đàn hương phiến , Sam đàn Cây bạch đàn, Chiên đàn Chân đàn, Hoàng anh hương Bạch ngân...
  BẠCH CHỈ NAM

  BẠCH CHỈ NAM

  0
   BẠCH CHỈ NAM  Đọc thêm các tên khác : Hương thao, Câu chất Tính chất : Khí ôn, vị cay, không độc. Công hiệu:  Tính Bạch chỉ nam cũng...
  BẠCH CƯƠNG TÀM 

  BẠCH CƯƠNG TÀM 

  0
  BẠCH CƯƠNG TÀM  (BOMBYX MORI L) Đọc thêm các tên khác : Tàm thuẻ, Tàm cô chi,  Tàm dũng Sao cương tàm,  Từ băng Bạch Trực cương tàm ,...
  BẠC HÀ (BA THÁI)

  BẠC HÀ (BA THÁI)

  0
  BẠC HÀ (BA THÁI) (SPINACEA OLERACEA MILL) Đọc thêm các tên khác : Xích căn thái Ba lăng Tính chất : hoạt lãnh, vị cam. không độc. Công hiệu: Ba thái lợi...
  CHUỐI (BA TIÊU)

  CHUỐI (BA TIÊU)

  0
  CHUỐI (BA TIÊU) (MUSA BASJOO CIEB) Đọc thêm các tên khác : Ưu đàm hoa     Cam tiêu Thiên thư         Ba tiêu căn Hương tiêu   ...
  BA KÍCH

  BA KÍCH

  0
      BA KÍCH Tính chất : Khí hơi ôn, vị tân cam, không độc. Công hiệu: Ba kích hay vào huyết phận thận kính bổ dương khí, bố...
  quả Mít

  QUẢ MÍT

  0
  QUẢ MÍT (BA LA MẬT) (ARTOCARPUS IN FEGRIFOLIA FORST) Đọc thêm các tên khác : Năng già kết, Bà na sa,  A tát đa Những tên này đều...
  LÀ ME CHUA

  LÀ ME CHUA

  0
  LÀ ME CHUA (TOAN TƯƠNG) (PHYSALIS ALKEKENGIL.) Đọc thêm các tên khác: Kim đăng lung thảo ; Khổ uy 5. Khổ đam Lạc thần châu 8....
  HẠT TÍA TÔ

  HẠT TÍA TÔ

  0
  HẠT TÍA TÔ (TỬ TÔ TỬ) Đọc thêm các tôn khác: 1) Sao tô tử 2) Chích tứ tô 3) Gia tô tử 4) Đỗ tô tứ...