Search by category:

Sinh lý kinh nguyệt Cơ chế của kinh nguyệt. Hoạt động của hệ trục: Dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng. Người ta nhận xét thấy: Vòng kinh không…

RỐI LOẠN KINH NGUYỆT Rối loạn kinh nguyệt là chỉ những biểu hiện bất thường về kinh nguyệt. Đó là những dấu hiệu, những triệu chứng của một hay nhiều…

KINH NGUYỆT Con gái khoẻ mạnh thường 13 – 14 tuổi đã có kinh. Thiên ‘Thượng Cổ Thiên Chân Luận’ (Tố Vấn 1) viết: “Người con gái đến khoảng 14…