Xuất Tinh sớm

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

1. Thận khí hư tổn

Hướng trị:

ôn dương bổ thận, dưỡng âm điên tinh.

Phương huyệt:

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

Thận du, Tinh cung, Tam-âm giao, (cả hai bên), Khí hải, Quan nguyên. Tùy theo bệnh cánh làm sàng đê kết hợp. Thận dương hư gia Mệnh môn. Thận âm hư gia Thái khê.

Thao tác:

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp để bổ, người dương hư sau khi châm gia cứu, lưu kim 15-20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 5 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

2. Thấp nhiệt hạ chú

Hướng tri:

Thanh nhiệt lợi thấp ích thận

Phương huyệt:

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

Bàng-quang du, Thứ liêu, Trung cực, Âm Lăng-tuyền (cả hai bên).
Tùy theo bệnh cánh lâm sàng đế gia Túc Tam-lý, Hành gian.

Thao tác:

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp đề tháp niệm chuyển để bố tả, lưu kim 30 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 5 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Xuất Tinh sớm
Xuất Tinh sớm

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.