NÔN MỬA

NÔN MỬA
NÔN MỬA

1.Ngoại tà phạm Phế

Hướng trị:

Ôn tán giải biểu (phong hàn), sơ tán biểu tà (phong nhiệt), hòa trung hóa thấp.

Phương huyệt:

(1). Thể phong nhiệt: Phong môn, Vị du, Phong trì, Ngoại quan.
(2). Thể phong hàn: Phong môn, Vị du (cả hai bên).

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Thao tác:

Trước tiên nằm ngửa sau đõ chàm ngồi, sau khi đác khí xong, huyệt bối du dùng thủ pháp niệm chuyển đế tả, huyệt ở chi trên dùng thủ pháp đề tháp để tả, thể phong hàn lưu kim 30 phút, thế phong nhiệt lưu kim 15 phút

2. Ẩm thực đình trệ

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Hướng trị:

Tiêu thực hóa trệ, hòa Vị giáng nghịch.

Phương huyệt:

Thiên khu, Chi cấu, Túc Tam lý (cả hai bên), Trung quản.

Thao tác:

Nằm ngửa trước tiên châm huyệt ở tứ chi sau đó châm huyệt ở vùng bụng, dùng thủ pháp đề tháp để tả, lưu kim 15-20 phút.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

3. Tỳ Vị hư hàn

Hướng trị:

Kiện Tỳ hòa Vị

Phương huyệt:

(1). Chương môn, Túc Tam lý , Âm lăng tuyền (cả hai bên), Trung quán.
(2). Tỳ du, Vị du.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Thao tác:

Nhóm huyệt trước nằm ngửa nhóm sau ngồi châm. Sau khi đắc khí xong, huyệt bối du thủ pháp niệm chuyên đế tá, còn các huyệt khác dùng thú pháp đề tháp để tả, lưu kim 30 phút.

4. Can Vị bất hòa

Hướng trị:

Sơ Can lý khí, hòa VỊ giáng nghịch.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Phương huyệt:

Nội quan, Thái xung, Túc Tam-lý, Dương Lăng-tuyền (cả hai bên), Trung quản.

Thao tác:

Nằm ngửa sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp để bố tá, lưu kim 20 -30 phút.

5. Vị âm khuy hao

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Hướng trị:

Bổ dưỡng Vị âm, giáng nghịch chỉ ẩu.

Phương huyệt:

Hạ quan, Trung quản, Lương môn, Túc Tam-lý, Tam-âm giao.
Thao tác: Nằm ngửa châm sau khi đắc khí dùng thú pháp đê tháp niệm chuyến để bố, lưu kim 20 – 30 phút.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

6. Đàm ẩm nội trở

Hướng trị:

Kiện Tỳ ôn trung, hóa ám giáng nghịch.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

Phương huyệt:

Chương môn, Phong long, Công tôn (cả hai bên). Trung quản.

Thao tác:

Nằm ngửa sau khi châm đắc khí, dùng thủ pháp niệm chuyến để tả, lưu kim 15-20 phút. Huyệt ớ vùng bụng đều dùng cứu cách Gừng 3 – 5 lửa.

NÔN MỬA
NÔN MỬA

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.