TÁO BÓN

TÁO BÓN
TÁO BÓN
  1. Vị trường thực nhiệt:

Hướng trị:

Thanh nhiệt thông phủ

Phương huyệt:

 

Thiên khu, Nội đình, Túc Tam lý, Khúc trì (cả hai bên). Trung quản .

Thao tác:

Khi điểm huyệt nằm ngửa, trước tiên châm huyệt ở tay chân, sau đó châm huyệt ở vùng bụng, sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp đề tháp để tả, lưu kim 20 – 30 phút, cách 10 phút thủ pháp một lần.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

2. Can Tỳ khí trệ

Hướng trị:

Giáng khí thông trệ

Phương huyệt:

Liệt khuyết , Hành gian , Chi cấu, Đại trường du, Tỳ du.

Thao tác:

Trước tiên nằm ngửa sau nằm sấp,sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp để bổ, lưu kim 10 – 20 phút.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

3. Phế Tỳ khí hư

Hướng trị:

Bổ trung ích khí

Phương huyệt:

(1). Chương môn, Túc Tam lý, Tam âm giao, Thái uyên  (cả hai bên), Trung quản.

(2). Tỳ du , Phê’ du, Khí hải du.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

Thao tác:

Cả hai nhóm huyệt thay đổi nhau dùng. Nhóm đầu chàm nằm ngửa, nhóm sau châm ngồi hoặc nàm sấp, sau khi chàm đắc khí xong, dùng thú pháp niệm chuyến để bố ở bụng, còn các huyệt khác dùng thủ pháp đề tháp để bố. Lưu kim 20 – 30 phút.

4. Tỳ Thận dương hư

Hướng trị:

ôn bố Tỳ Thận.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

Phương huyệt:

(1). Tỳ du, Thận du, Mệnh môn, Phục lưu .
(2). Đại chùy , Tam-âm giao  (cả hai bên), Khí hải .

Thao tác:

Hai phương huyệt thay đối nhau xử dụng, ưị bệu cách nhật. Phương thứ nhất nằm ngửa đổ châm, phương thứ hai ngồi hoặc nằm sấp. sau khi chàm đắc khí xong lưu kim 20 – 30 phút, ưong lúc lưu kim cứu cách Gùng hoặc cách Phụ tử 3 – 5 lửa.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

5. Huyết hư âm khuy

Hướng trị:

ích âm sinh tàn, nhuận trường thông tiện

TÁO BÓN
TÁO BÓN

Phương huyệt:

Chiếu hải , Chi cấu. Tam-âm giao, ôn lựu, Thượng liêm (cả hai bên).

Thao tác:

Nằm ngửa, sau khi châm đác khí xong, dùng thủ pháp đề tháp niệm chuyển để bổ, lưu kim 20 – 30 phút, mỗi ngày 1 lần.

TÁO BÓN
TÁO BÓN

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.