Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

月经不调

Yuèjīng bù tiáo

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

1. Kinh sớm

(1). Huyết nhiệt

Hướng trị:

Thanh tiết tà nhiệt, lương huyết điêu kinh

Phương huyệt:

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Quan nguyên, Huyết hải, Thái xung. Hư nhiệt, kết hợp Thái khê, Tam- âm giao. Tâm phiền, kết hợp Thần môn.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15 – 20 phút. Không cứu.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liêu Ưình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.
Cho tới khi đều kinh.

(2). Khí hư

Hướng trị:

Cường kiện trung tiêu, bố khí nhiếp huyết.

Phương huyệt:

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Tỳ du , Túc Tam-lý , Khí hái . Kinh nguyệt quá nhiều, cứu Ân bạch.
Đại tiện lỏng, gia Thiên khu.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thứ pháp đề tháp niệm chuyên để bổ, lưu kim 15 – 20 phút. Sau khi châm gia cứu hoặc ôn cứu trên kim.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.
Cho tới khi điều kinh.

2. Kinh trể

Hướng trị:

ôn kinh tán hàn, điều lý khí huyết.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Phương huyệt:

Khí hải , Trung cực, Cách du , Qui lai .

Thao tác:

Sau khi châm đác khí xong, dùng thu pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15 – 20 phút.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

3. Khi sớm khi trể

(1) Can uất

Hướng trị:

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Sơ can giái uất, hành khí hoạt huyết.

Phương huyệt:

Can du , Kỳ môn, Hành gian , Huyết hải.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15 – 20 phút. Không cứu.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghi 5-7 ngày.

(2) Thận hư

Hướng trị:

Bổ ích thận khí, bồi bản cố nguyên.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Phương huyệt:

Thận du , Thái khê, Quan nguyên, Tam-âm giao. Thắt lưng-cùng cụt đau, gia Yêu nhãn.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15 – 20 phút. Tùy bệnh cảnh để gia cứu.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Tham khảo

1. Kinh nguyệt không đều:

– Quan nguyên, Tam-âm giao (Phụ: Huyết hải, Hành gian, Túc Tam-lý. Công tôn, Thái xung, Mệnh môn, Nội quan) (Châm cứu học – Thượng Hải)

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

2. Kinh nguyệt không đều, bế kinh, thống kinh:

-Quan nguyên, Trung cực, Tam-âm giao, Túc Tam- lý, Huyết hải, Âm Lăng-tuyền (Thường dụng tân y liệu pháp thủ sách).
-Khí hải, Đại đôn, Âm cốc, Quan nguyên, Thái xung, Nhiên cốc, Tam-âm giao, Trung cực, Đại đô, Khuyết bôn, Thúy đột, Cực tuyền, Khúc trạch, úy trung (Tân châm cứu học).
-Khí hải, Trung cực, Chiếu hai (Loại kinh đ’ô dực – Châm cứu yếu lãm).
– Khí hải, Trung cực, Đới mạch (cứu), Thận du, Tam-âm giao – Công tôn, Quan nguyên, Khí hải, Thiên khu, Tam-âm giao (Châm cứu đại thành).

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều

 

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.