Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

肾小球炎,肾炎

Shèn xiǎo qiú yán, shènyán

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

A. Viêm thận cấp

1. Phong thủy tương bác

Hướng, trị:

Sơ phong lợi thủy.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

Phương huyệt:

Liệt khuyết, Ngoại quan, Phong trì, Tam-âm giao (cả hai bên). Phong hàn gia Phong môn, Phế du. Phong nhiệt gia Hợp cốc, Khúc trì, Đại chùy. Ho gia Xích trạch, Nội quan, Thiên đột.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp niệm chuyển đề tháp để bổ tả. Người phong hàn, nên kết hợp Ngải cứu hoặc bầu lửa. lưu kim 15-20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

2. Thấp nhiệt uẩn kết

Hướng trị:

Thanh lợi thấp nhiệt.

Phương huyệt:

Hợp cốc, Khúc trì, Huyết hải, Tam-âm giao (cả hai bên). Đái ra máu gia Đại đôn, Âm Lăng-tuyền. Chóng mặt, đau đầu gia Phong trì, Thái xung.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

Thao tác:

Sau khi châm đác khí xong, dùng thủ pháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 20 phút. Liệu trình: Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

B. Viêm thân mạn tính

1. Tỳ vị dương hư, thủy thấp phiếm lạm

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

Hướng trị:

Ôn bố tỳ thận, lợi thủy tiêu thủng.

Phương huyệt:

Tỳ du, Thận du, Âm Lăng-tuyền, Tam-âm giao (cả hai bên). Quan nguyên, Thủy phân. Vô niệu, gia Khúc cốt, Chí thất. Ãn kém gia Túc Tam-lý, Trung quản. Hồi hộp gia Nội quan, Thần môn.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp niệm chuyến để bố, lưu kim 30 phút. Huyệt du ở lưng và ở bụng có thể dùng Ngải cứu ôn cứu 15 phút, hoặc cứu cách gừng 5 – 7 lửa.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.


2. Can thận âm hư, Can dương thượng kháng

Hướng trị:

Tư âm tiềm dương.

Phương huyệt:

Tam-âm giao, Thái khê. Thái xung , Phong trì  (cả hai bên). Đau đầu nặng gia Khúc trì, Hợp cốc. Đêm khó ngủ gia Thần môn.

Thao tác:

Sau khi châm đắc kill xong, dùng thù pháp đề tháp niệm chuyển để bổ, lưu kim 30 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 Vân là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Đông Y chữa bệnh Nam khoa: Viêm cầu Thận, Viêm Thận
Bài trướcĐông Y chữa bệnh Phụ khoa: kinh nguyệt không đều
Bài tiếp theo Sa Thận

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.