Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

不孕症

Bù yùn zhèng

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

1. Thận hư

Hướng trị:

Tư bố thận khí.

Phương huyệt:

Thận du, Thái khê, Chiếu hải, Quan nguyên.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thu pháp đề tháp niệm chuyển để bố tả, huyệt Quan nguyên có thể gia cứu, lưu kim 15-20 phút

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

2. Hư hàn

Hướng trị:

Bổ hư tán hàn

Phương huyệt:

Quan nguyên, Khí hái, Mệnh môn, Túc Tam-lý. Hồi hộp hoa mắt gia Thần môn, kinh nguyệt rối loạn, gia Qui lai, Thiên khu.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dung thủ pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, Quan nguyên, Khí hải dùng phép cứu, Mệnh môn, Túc Tam-lý châm cứu đều dùng, lưu kim 15-20 phút. Liệu trình: Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

3. Can uất

Hướng trị:

Sơ can giải uất.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

Phương huyệt:

Can du, Thái xung, Trung cực. Tinh thần không được thoải mái gia Bách hội, Tứ Thần-thông.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đê tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15-20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là mọt liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

4. Đàm ứ hiệp trở

Hướng trị:

Hóa đàm khử ứ

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

Phương huyệt:

Trung cực, Phong long, Khí hái, Huyết hải. Hông sườn căng đầy, gia Thái xung, Chi cấu. Bạch đới nhiều, gia Thứ liêu, Đới mạch.

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thu pháp đề tháp niệm chuyển để bổ tả, lưu kim 15 – 20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5 – 7 ngày.

Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai
Đông Y chữa bệnh phụ khoa: Chứng không mang Thai

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.