Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

A. Viêm ruột cấp

(1). Thấp nhiệt uẩn kết

Hướng trị:

Thanh nhiệt lợi thấp, lý trường chí tả

Phương huyệt:

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

Thiên khu, Thượng Cự-hư, Nội đình, Khúc trì (cả hai bên).
Tùy theo bệnh cánh để kết hợp: Túc Tam-lý, Trung quản .

Thao tác:

Sau khi châm đắc khí xong, dùng thú pháp tả đề tháp niệm chuyển, lưu kim 10-15 phút.
Liệu trình: Mỗi ngày 1 – 2 lần, 3 – 5 ngày là một liệu trình.

(2). Thấp hàn nội thương

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

Hướng trị:

Sơ phong tán hàn, trù thấp chỉ tả

Phương huyệt:

Thần khuyết, Thiên khu, Túc Tam-lý, Âm Lăng-tuỳên (cả hai bên). Tùy theo bệnh cảnh để kết hợp thêm: Tam-âm giao, Thập-tự cứu (tức Thủy phân, Khí hải, Thiên khu, cả hai bên)

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

Thao tác:

Dùng thủ pháp ôn bổ, ôn châm 30 phút, Ngải cứu 15 – 20 phút.

Liệu trình:

Mỗi ngày 1 – 2 lần, 3-5 lần là mọt liệu trình

B. Viêm ruột mạn tính

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

1.  Tỳ VỊ hư nhược

Hướng tri:

Kiện trung vận tỳ, ích khí điều VI

Phương huyệt:

Trung quản, Tỳ du, Thiên khu, Túc Tam-lý .

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

– Can khí phạm vị, gia:

Can du , Hành gian

Thao tác:

Dùng thủ pháp bình bố bình tả, gia Ngải cứu.

Liệu trình:

Mỗi ngày một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau khi nghỉ 3 – 5 ngày không dở lại châm liệu trình thứ hai.

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

2. Thận hư dương suy

Hướng tri:

ôn dương bổ thận, ích hỏa

Phương huyệt:

Thiên khu , Quan nguyên, Khí hải , Mệnh môn.

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

Tùy bệnh cảnh để kết hợp:

Đại-trường du, Túc Tam-lý .

Thao tác:

Dùng phép ôn bổ, gia Ngải cứu.

Liệu trình:

Mỗi ngày một lần, 10-15 lần là một liệu trình.

Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột
Đông Y chữa bệnh Dạ Dày: Viêm Ruột

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.