Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

1. Phong hàn nhập lạc

Hướng trị:

ôn kinh tán hàn, điều hòa vinh vệ

Phương huyệt:

Điều khẩu, Dương cốc, Ngoại quan, Thiên trụ, Phong long  (cả hai bên).

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Thao tác:

Nằm ngửa hoặc ngồi, sau khi châm đắc khí, dùng thủ pháp đề tháp để tả, lưu kim 20 – 30 phút, có thể dùng ôn châm.

2. Khí huyết thất vinh

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Hướng trị:

ích khí dưỡng huyết

Phương huyệt:

Túc Tam-lý, Tam-âm giao, Âm Lăng-tuyền (cả hai bên).

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Thao tác:

Thủ pháp bằng phép bổ, lưu kim 20 – 30 phút.

3. Khí trệ huyết ứ

Hướng trị:

Hành khí hoạt huyết. Sơ thòng kinh lạc.

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Phương huyệt:

Thập-nhị-tính huyệt, Ngoại quan, Công tồn, Huyết hải (cả hai bên).

Thao tác:

Ngồi châm. Thập-nhị-tình huyệt điểm thích ra máu, còn các huyệt khác sau khi đắc khí dùng thủ pháp đề tháp để tả, lưu kim 10-15 phút.

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

4. Phong đàm trớ lạc

Hướng trị:

Khư phong điều đàm

Phương huyệt:

Phong trì, Liệt khuyết, Phong long, Công tôn (cả hai bên).

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Thao tác:

Ngồi châm, sau khi châm đắc khí, dùng thú pháp đề tháp để tả, lưu kim 15-20 phút.

5. Can phong nội động

Hướng trị:

Bình Can tức phong

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Phương huyệt:

Hợp cốc, Thái xung hoặc Hành gian, Thái khê, Phong trì.

6.Thấp nhiệt uất trở

Hướng trị:

Thanh nhiệt lợi thấp, tuyên thông kinh lạc.

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

Phương huyệt:

Âm Lăng-tuyền , Túc Tam lý, Thân mạch, Vị du, Bàng-quang du (cả hai bên).

Thao tác:

Nằm ngửa hoặc ngồi rồi nằm sáp. sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp đề tháp niệm chuyển, lưu kim 5-10 phút.

Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi
Đông Y chữa thoát vị Đĩa Đệm: Tê tứ Chi

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.