Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

乳汁不足

Rǔzhī bùzú

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

1. Khí huyết hư nhược

Hướng tri:

Bổ khí dưỡng huyết, thông sữa.

Phương huyệt:

Hợp cốc (cả hai bên), Tam-âm giao, Thiếu trạch. Kèm khí hư, gia Gian sứ  (cả hai bên).

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Thao tác:

Hợp cốc, Tam-âm giao, sau khi châm đác khí xong, dùng thủ pháp niêm chuyển bổ tả để bổ, các huyệt liên tục niêm bổ 4 – 5 phút, không lưu kim. ít sữa, dùng kích thích trung đẳng lưu kim 10-15 phút. Gian sứ, dùng thủ pháp tả trong niệm chuyển bổ tả, lưu kim 15-30 phút. Trong thời gian lưu kim niệm tá 2 – 3 lần, mỗi lân 0,5 – 1 thốn.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Liệu trình:

Mỗi ngày châm một lần, 10 lần là một liệu trình. Sau mỗi liệu trình nghỉ 5-7 ngày.

2. Can uất khí trệ

Hướng tri:

Sơ can giải uất, thông lạc hạ nhũ.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Phương huyệt:

Gian sứ  (cá hai bên). Kỳ môn (hoặc Thái xung), Thiếu trạch.

Thao tác:

Châm tả huyệt Gian sứ thuộc Thủ quyết-âm Tâm-bào-lạc kinh, dùng để hành khí tán trệ. Tả huyệt Thái xung hoặc Kỳ môn đế sơ can uất kết, kết hợp với tả huyệt Thiếu trạch đế thông sữa.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Liệu trình:

Cách ngày chàm một Vân cho tới khi lành.

3. Âm thực đình trệ

Hướng trị:

Tiêu tích hóa trệ, thông lạc hạ nhũ.

Phương huyệt:

Trung quản, Túc-Tam-lý (cả hai bên), Thiếu trạch. Nếu khí trệ phạm Vị, phương huyệt trên giảm Trung quản, kết hợp tả hai huyệt Gian sứ.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Thao tác:

Tiến chàm nhanh, sau khi châm đắc khí xong, dùng thủ pháp niệm chuyển bổ tả để tả, lưu kim 30 – 40 phút. Trong thời gian lưu kim niệm tá 2-3 lần, mỗi lần một huyệt niệm tả 0,5 – 1 phút. Huyệt Thiếu trạch dùng thủ pháp kích thích trung đẳng, lưu kim 20 – 40 phút.

Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh
Đông Y chữa bệnh Phụ khoa: thiếu sữa sau sinh

Liệu trình:

 

Cách ngày châm một lần. 5 lần là một liệu trình

Thiếu sữa:

Chiên trung, Nhũ căn, Thiêu trạch (Phụ: Can du, Tỳ du, Túc Tam-lý) (Châm cứu học – Thượng Hải)
Nhũ căn, Kiên-trung du, Phụ phần.

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.