Trang chủ chữa viêm Họng mạn tính bằng Đông Y

chữa viêm Họng mạn tính bằng Đông Y

  chữa viêm Họng mạn tính bằng Đông Y

  ĐÔNG Y CHỮA  POLYP THANH ĐỚI

  ĐÔNG Y CHỮA  POLYP THANH ĐỚI

    ĐÔNG Y CHỮA  POLYP THANH ĐỚI Biện chứng Đông y: Tỳ mất chức năng kiện vận, thấp tà kết ở bên trên. Cách trị: Kiện Tỳ...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG CÓ DỊ VẬT (Xương Cá)

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG CÓ DỊ VẬT (Xương Cá)

   ĐÔNG Y CHỮA HỌNG CÓ DỊ VẬT (Xương Cá) Bỉện chứng Đông y: Lỡ nuốt xương cá đâm vào họng. Cách trị: Nhuyễn kiên hoá cốt. Đơn...
  CHỮA RỐI LOẠN CẢM GIÁC Ở HỌNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA RỐI LOẠN CẢM GIÁC Ở HỌNG BẰNG ĐÔNG Y

  CHỮA RỐI LOẠN CẢM GIÁC Ở HỌNG BẰNG ĐÔNG Y Biện chứng Đông y: Can khí uất kết. Cách trị: Sơ Can giải uất. Đơn thuốc: Mai hạch khí...
  ĐÔNG Y CHỮA DỊ CẢM HỌNG

  ĐÔNG Y CHỮA DỊ CẢM HỌNG

  ĐÔNG Y CHỮA DỊ CẢM HỌNG Biện chửng Đông y: Đờm thấp trung trở, khí đờm thượng nghịch. Cách trị: Hành khí hoá đờm, thanh, hầu lợi cách. Đơn...
  THUỐC NAM CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG

  THUỐC NAM CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG

   THUỐC NAM CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG Biện chứng Đông y: Thất tình uất kết, khí trệ đờm ngưng. Cách trị: Lý khí khai uất, giáng nghịch...
  ĐÔNG Y CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG

  ĐÔNG Y CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG

   ĐÔNG Y CHỮA RỐI LOẠN CẢM HỌNG Biện chứng Đông y: Can khí uất kết, khí nghịch lên trên. Cách trị: Sơ Can giáng nghịch, hoá đờm lợi...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM (DO DI CHỨNG SỞI)

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM (DO DI CHỨNG SỞI)

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM (DO DI CHỨNG SỞI) Biện chứng Đông y: Sau bệnh sởi, nhiệt độc chưa giải, nung đốt làm tổn thương tân...
  THUỐC NAM CHỮA VIÊM HỌNG CẤP (Mất Tiếng )

  THUỐC NAM CHỮA VIÊM HỌNG CẤP (Mất Tiếng )

  THUỐC NAM CHỮA VIÊM HỌNG CẤP (Mất Tiếng ) Biện chứng Đông y: Sơn lam chướng khí, ẩn nấp ở mộ nguyên, uẩn tập ở Phế...
  Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

  Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

    Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH   Biện chứng Đông y: Phế Thận âm hư, hầu họng không được nhuận dưỡng. Cách trị: Tư dưỡng...
  CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

  CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

  CHỮA VIÊM HỌNG MẠN TÍNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN Biện chứng Đông y: Phế Thận âm hư. Cách trị: Dưỡng âm thanh nhiệt lợi yết. Đơn thuốc: Lợi yết...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH Biện chứng Đông y: Đồm thấp kết tụ, khí huyết ứ trệ. Cách trị: Táo thấp hoá đờm, hoạt huyết...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH

  CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH BẰNG ĐÔNG Y

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM MẠN TÍNH Biện chứng Đông y: Thất tình uất kết, đờm trệ tại họng. Cách trị: Sơ khí hoá đờm. Đơn thuốc: Nhị tứ...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM CẤP, MẠN TÍNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM CẤP, MẠN TÍNH

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM CẤP, MẠN TÍNH   Biện chứng Đông y: Khí âm lưỡng hư, hư hoả thượng viêm. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc. tư...
  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM LỞ LOÉT 

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM LỞ LOÉT 

  ĐÔNG Y CHỮA HỌNG VIÊM LỞ LOÉT    Biện chứng Đông y: Phế Vị vô'n có nhiệt, xung lên yết hầu, kinh mạch bị ngăn trở, khí...
  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN ĐAU SAU PHẪU THUẬT

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN ĐAU SAU PHẪU THUẬT

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN ĐAU SAU PHẪU THUẬT Biện chứng Đông y: Phong nhiệt tà độc. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, giảm đau. Đơn thuốc: Lam...
  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ Biện chứng Đông y: Nhiệt độc ủng trệ yết hầu. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết tiêu...
  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ

  ĐÔNG Y CHỮA AMIĐAN VIÊM CẤP HOÁ MỦ Biện chứng Đông y: Nhiệt độc đô't nóng, âm dịch hao tổn. Cách trị: Dưỡng âm thanh nhiệt,...
  error: Content is protected !!